Priania zakladajúcich členov a spolupracovníkov k 15. narodeninám projektu Zachráňme životy

Marek Nikolov, tvorca prvotnej myšlienky

Mám veľkú radosť z tejto služby, ktorú projekt Zachráňme životy ponúka. Takisto som vďačný za Máriu Demeterovú a Marcelku Dobešovú, že nesú víziu ďalej. Ja som síce na začiatku bol, nastavili sme nejaké procesy, ale bez nasadených ľudí by sa pomoc ďalej nešírila. Som im vďačný za ich praktickú lásku. Je to svedectvo pre dnešný svet. Nielen hovoríme, že zabiť nenarodené dieťa je zlo, ale ponúkame aj praktickú pomoc a lásku týmto mamám a ich deťom. Pociťujem ozaj veľkú vďačnosť. Mária Demeterová je mama a prajem si, aby povstali ďalšie takéto mamy a otcovia. Je to úcta k životu praktickým spôsobom. Teším sa z toho a gratulujem! 

Anna Verešová, spoluzakladateľka Áno pre život

Veľmi dobre si pamätám to množstvo večerných stretnutí a debát nad novým nástrojom pomoci tehotným ženám v krízovej situácii. Ciele sme mali dva a to, aby nemuseli ženy kvôli obave z finančnej neistoty riešiť svoje tehotenstve umelým potratom a aby ženy, ktoré museli kvôli tehotenstvu odísť zo svojich domovov, mohli zaplatiť aspoň časť nákladov poskytovateľovi služby núdzového bývania.Tento nástroj pomoci bol pripravovaný profesionálne a vychádzal priamo zo života. To sú atribúty pre udržateľnosť každého projektu – odbornosť a poznanie praxe. Vďaka za všetky zachránené životy.

Marcela Dobešová, predsedníčka Fóra života

Za 15 rokov projektu Zachráňme životy sa ukázalo, že je to správna cesta ponúknuť ženám-matkám pomoc v ich veľkom probléme, keď ide o život. Táto forma pomoci nie je len o sprevádzaní, ale najmä o nádeji, ktorá je v tejto dobe veľmi potrebná. Zachrániť život a dať mu zmysel je najväčším darom, ktorý môže každý z nás dávať. 

Na prahu dospelosti prajem projektu Zachráňme životy, aby sa čo najviac dostal do povedomia ľudí a mohol ďalej robiť dobro.

Michal Rakús, IT vývojár darcovského systému

Prekvapilo ma, že je to už 15 rokov od spustenia systému Zachráňte životy. Začal som rozmýšľať a rátať, kedy sme systém robili a naozaj mi to tiež vyšlo na 15 rokov. Obdivujem všetkých, ktorí sa tomu tak dlho venovali, najmä Máriu Demeterovú. Som rád, že som mohol prispieť svojim dielom a teším sa na ďalšiu spoluprácu.

Helenka Kozáková, kancelária Fóra života do roku 2019

Projekt Zachráňme životy som mala možnosť sledovať takmer od jeho začiatku, kedy bolo najdôležitejšie šíriť informovanosť o jeho poslaní, na čo a komu má slúžiť. Dnes tento projekt úspešne pokračuje a je už pomerne známy najmä vďaka spätnej väzbe o mnohých bábätkách, ktoré sa narodili, pretože im bola poskytnutá finančná či materiálna pomoc darcov. Obdivujem zvlášť darcov, ktorí pravidelne pomáhajú menšou sumou troch či piatich eur, ale aj tých, ktorí sú štedrí, a tak všetci nezištne prispievajú k záchrane a pomoci tým, ktorí sú na to odkázaní, zvlášť tehotným mamkám v ťažkých životných situáciách. Cez tento projekt Fórum života už 15 rokov úspešne poskytuje konkrétnu pomoc tým, ktorí to najviac potrebujú a dáva im tak možnosť postupne sa zaradiť do aktívneho života a postarať sa o seba aj o svoje deti.

Mária Piatriková, kreatíva a asistentka PR

V blízkosti projektu Zachráňme životy som bola štyri roky. Nahliadla som do jeho príbehov aj systému. Pri natáčaní videí som stretla niekoľko žien a detí, ktorým výrazne pomohol, ako aj ľudí, ktorí stoja za jeho vznikom. V Zachráňme životy vidím prepojenosť ľudí ako jedného organizmu. Je v ňom už akoby „naprogramovaná“ obeta, nezištnosť a viera v dobro ľudí. Keď počujem, že v projekte je stále veľa príjemkýň pomoci ako aj darcov, neprestáva ma to udivovať. Projektu k jeho výročiu prajem, aby rástol, zrel a prekvital. Nech posilňuje v našej spoločnosti ľudskosť, odvahu, všímavosť a štedrosť. Želám mu, aby zachránil ešte mnoho životov a spojil mnoho ľudí.

Zuzana Stohlová Kiňová, riaditeľka Poradne Alexis

Mám veľkú radosť z toho, že projekt Zachráňme životy už 15 rokov zachraňuje životy žien a detí v ťažkých životných situáciách. V skromnosti, ale s o to väčším nasadením podáva pomocnú ruku tam, kde mnoho iných odvracia tvár. Narodenie 216 detí svedčí o tom, že spustiť tento projekt bolo správne rozhodnutie, navyše bolo impulzom pre vznik Poradne Alexis, ktorá tiež pomáha a zachraňuje životy už 13 rokov. Vďaka úzkej spolupráci vieme pomáhať rýchlejšie a adekvátnejšie. Tak si poprajme k narodeninám ešte veľa rokov v akcii, mnoho narodených detí, spokojných mamičiek a štedrých darcov.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.