Tlačová správa: Potrat porušuje právo budúceho občana na život, preto nemôže byť základným ľudským právom

Potraty sú dovolené nie preto, že by boli právom, ale preto, že riešia konflikt dvoch práv, práva na život a práva na súkromie.

 

Fórum života sa 8. februára zúčastnilo medzinárodnej konferencie „Potrat nie je európskym základným ľudským právom“, ktorú v Bruseli organizovala federácia One of us s nadáciou San Pablo CEU University Foundation.

 

O návrhu zahrnúť interrupcie do Charty základných ľudských práv EÚ a o dopade a hrozbách daného návrhu na spoločnosť a jednotlivé členské štáty diskutovali poslanci Európskeho parlamentu, právnici, občianski aktivisti a viac ako 150 zúčastnených zo Slovenska, Španielska, Talianska, Malty, Slovinska, Maďarska, Poľska, Rakúska, Nemecka, Portugalska a Francúzska.

 

Z konferencie vyplynulo, že daný návrh je nelogický a právne nemožný uplatniť, pretože potrat ako základné ľudské právo by išlo priamo proti základnému ľudskému právu na život. Okrem toho by zasahovalo do subsidiarity jednotlivých členských štátov, ktoré by s ním museli bez námietok súhlasiť. Na Slovensku by sme tak nemohli ďalej uplatňovať výhradu vo svedomí alebo potraty odmietať či označovať za zlé, čím by sme stratili slobodu slova, myslenia a svedomia, ktoré sú základným právom podľa Všeobecnej deklarácie ľudských práv, na čo na konferencii upozornila aj naša europoslankyňa Miriam Lexmann.

 

„Desí nás hlavne, že by nesúhlas s interrupciami znamenal popieranie základného ľudského práva, ktoré sú stavebnými kameňmi európskych demokratických spoločností a ktoré si vážime a ctíme. Zaradiť potraty do Charty základných ľudských práv EÚ je tak veľmi nebezpečná snaha, o ktorej fatálnych dopadoch musíme hovoriť,“ uviedol projektový manažér Fóra života Damián Baránek, ktorý sa konferencie zúčastnil.

 

Aj predseda Nadácie San Pablo CEU Alfonso Bullón upozornil, že zámerom daného návrhu je, aby sa „otázka potratov stala dogmou. Niečím, čo nemožno spochybniť bez toho, aby bol postavený mimo zákon každý, kto sa o tom odváži diskutovať alebo má len iný a odlišný názor“. Podľa neho tak ide jasne o vnucovanie ideológie, ktorá potláča akýkoľvek nesúhlas. „Je to totalitný nárok na tú časť európskeho obyvateľstva, ktorá s takouto praktikou nesúhlasí,“ dodal Bullón.

 

Potraty sú aktuálne dovolené nie preto, že sú právom ženy, ale preto že riešia konflikt práva na život a práva na súkromie. „Dovoliť interrupcie v konkrétnych prípadoch a s istými pravidlami je len riešením konfliktu dvoch práv, pretože je nezmysel napríklad trestať ženy za to, že potrat podstúpia, čomu by sme sa bez zákazu potratov nevyhli. To však neznamená, že je potrat právom, a už vôbec nemôže byť základným ľudským právom. Vtedy by okrem iného museli byť interrupcie dovolené bez akýchkoľvek obmedzení napríklad aj po dvanástich týždňoch tehotenstva,“ povedala predsedníčka Fóra života Marcela Dobešová.

 

Snahu poslancov Európskeho parlamentu zaradiť potrat medzi základné ľudské práva do charty podnietil francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorý v januári predniesol prejav na pôde Európskeho parlamentu pri príležitosti francúzskeho predsedníctva v Rade EÚ. Za svoj názor si od väčšiny europoslancov vyslúžil obrovský potlesk, ktorý je dôkazom, že v Európskom parlamente nemá hodnota života budúceho občana veľkú podporu.

 

Európa práv jednotlivca bez zodpovednosti a povinnosti je Európa, ktorá nechráni práva slabších.

———————————–

Fórum života je pro-life, konzervatívne, sekulárne, nestranícke, neziskové, občianske združenie apelujúce na dôležitosť ochrany života od počatia po prirodzenú smrť a ochrany rodiny ako základnej bunky spoločnosti.

 

Svojimi aktivitami scitlivuje verejnú mienku v prospech života, pozitívne komunikuje hodnotu života a ľudskú dôstojnosť a navrhuje systémové riešenia v oblasti ochrany ľudského života a jeho dôstojnosti. Pôsobí v regiónoch, kde konkrétne pomáha, a je platformovou viac ako päťdesiat organizácií a stoviek jednotlivcov od roku 2001.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.