Kompletné vyhlásenie Fóra života k obvineniam poslankyňou Janou Bittó Cigánikovou a združením Možnosť voľby

Politický lynč Fóra života poslankyňou Bittó Cigánikovou môže nastoliť nebezpečný precedens

Kompletné vyhlásenie Fóra života k obvineniam poslankyňou Janou Bittó Cigánikovou a združením Možnosť voľby

BRATISLAVA – Osočovanie, ktoré sa v uplynulých týždňoch šírilo médiami v súvislosti s Fórom života, je nesmierne nevhodné a nebezpečné pre občiansky sektor ako taký. Vlnu spustila tlačová správa poslankyne Jany Bittó Cigánikovej, ktorá nás jedným dychom obviňuje jednak z toho, že bojujeme proti ženským právam, a jednak z budúcej korupcie. Oboje je nezmysel.

Poslankyňa Bittó Cigániková tlačovou správou reagovala na návrh poslankyne Anny Záborskej rozšíriť možnosť poskytnutia dotácie v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky pre právnické osoby, ktoré poskytujú ženám finančnú, materiálnu alebo psychologickú pomoc v tehotenstve. Jej vyjadrenie je však plné absurdných tvrdení a obvinení, ku ktorým sa pridala politologička Adriana Mesochoritisová zastupujúca pro-choice združenie Možnosť voľby. V skutočnosti totiž svojím osočovaním nezabránili korupcii, ale znemožnili tehotným ženám a ich deťom získať finančnú, materiálnu a psychologickú pomoc, ak ju chcú a potrebujú.

Obe tlačové správy následne prebrala agentúra SITA, ktorá bez ďalšieho preverovania a zabezpečenia objektívnosti vypočutím druhej strany zverejnila zavádzajúcu správu, ktorú dychtivo kopírovali iné médiá. Pridali sa tak k nedemokratickému útoku poslankyne a záujmovej organizácie Možnosť voľby voči nášmu združeniu, čím nám pošpinili meno. Zaráža nás to najmä preto, lebo takéto konanie môže nastoliť nebezpečný precedens, keď dovoľujeme politikovi útočiť na občiansky sektor bez dôkazov, hovoriť o konflikte záujmov, možnosti porušenia zákona alebo inom pochybení iba preto, aby si presadil vlastné záujmy v politickom súboji, a médiá či iné občianske združenia sa voči tomu neohradia. Máme výhrady k trom skutočnostiam, ktoré podľa nás znižujú úroveň slovenskej občianskej spoločnosti a demokracie vôbec.

Politička osočuje a útočí na občianske združenia, aby vyhrala v politickom súboji

Podľa tlačovej správy agentúry SITA považuje poslankyňa Bittó Cigániková „za diskriminačné a neprípustné, aby Úrad vlády SR finančne podporoval výhradne také organizácie, ktorých hlavnou činnosťou je bojovať proti ženským právam a interrupciám,“ pričom Bittó Cigániková upozorňuje, že Anna Záborská je členkou predsedníctva minimálne jednej z takých organizácií, a tak je pri tomto návrhu v konflikte záujmov. Osočuje Fórum života z niečoho, čo sa ani nestalo, ale obáva sa, že sa v budúcnosti bude diať. Nevieme o tom, žeby sme dostali nejaké dotácie, o ktoré sme sa neoprávnene uchádzali, no vraj je tu konflikt záujmov, a teda isté korupčné správanie. Zároveň kruto hanobí naše meno, tvrdením, že bojujeme proti ženským právam, čo je veľké klamstvo.

Fórum života je ľudskoprávna organizácia, ktorá dlhodobo a účinne rieši problematiku diskriminácie žien a ich detí. Poskytuje základné a špecializované poradenstvo, vytvára sieť pomoci medzi sektormi, analyzuje a navrhuje systémové riešenia v prospech ochrany žien a ich detí. Jedným z týchto systémových riešení je napríklad aj pozmeňujúci a doplňujúci návrh o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí.

Návrh poslankyne Záborskej má podporiť organizácie, ktoré ženám poskytujú finančnú, materiálnu alebo psychologickú pomoc. Ak má poslankyňa Bittó Cigániková pochybnosť, či takúto pomoc ženám poskytujeme, alebo naopak si myslí, že bojujeme proti ich právam, nech podá podnet na preverenie a až potom nech na základe dôkazov vznesie obvinenie. To by však urobiť nemohla, lebo fakty jasne hovoria, že skutočnosť je úplne iná, a tak klame a zavádza.

Fórum života transparentne a nad rámec povinností zverejňuje všetky výročné správy o svojej činnosti a financovaní, v ktorých uvádza údaje nielen o štatutárnom zástupcovi, ale aj o členoch predsedníctva, aktivitách a zdrojoch financovania. Každý si tak môže jednoducho preveriť, či naozaj robíme protiprávnu činnosť. Vyjadrenie poslankyne Bittó Cigánikovej je o to poburujúcejšie, podlejšie a nedemokratickejšie. Seriózne médiá by mali poskytovať vyvážené a objektívne informácie, je totiž veľmi ľahké pošpiniť dlhoročnú prácu občianskeho sektora populizmom a nepravdami, ktoré môžu mať pre občianske združenie či neziskovú organizáciu až likvidačný dopad, napriek tomu, že skutočnosť je úplne iná. Nie je vôbec jednoduché budovať a rozvíjať občiansky sektor, ktorý má plné právo na myšlienkovú a hodnotovú rozmanitosť, a preto Bittó Cigániková podlou hrou a útokom na organizácie, ktorých pôsobenie nie je v súlade s jej osobným postojom, nastoľuje nebezpečný precedens, v rámci ktorého politik môže hanobiť meno a osočovať nestranícke občianske združenie, aby vyhral v politickom súboji.

Dnes politička útočí na pro-life organizácie, zajtra môže iný politik osočovať pro- choice organizácie a v budúcnosti tie, ktoré sa venujú záchrane planéty či ľudským právam. Ak dnes neodsúdime konanie Bittó Cigánikovej, bude pokrytecké súdiť konanie iných politikov v budúcnosti.

Druhým závažným faktom je to, že poslankyňa svojím vystupovaním ukazuje, ako veľmi málo rozumie verejnej politike a verejným financiám. Ako zákonodarkyňa by mala vedieť o podmienkach dotačných mechanizmov na Úrade vlády i v ostatných rezortoch ministerstiev, aj o miere účinku, efektivite a hospodárnosti verejných financií pri ich riadení a kontrole. Verejné prostriedky sú pre všetkých, ktorí ich využívajú účinne, efektívne a hospodárne, pričom o ich pridelení rozhodujú nezávislí hodnotitelia a komisie na základe splnenia prísnych podmienok.

Iné občianske združenie o nás neprestáva celé desaťročia šíriť klamstvá

K útoku poslankyne Bittó Cigánikovej sa dychtivo pridalo záujmové pro-choice združenie Možnosť voľby, ktoré obvinenia posunulo na ďalšiu úroveň a priamo označilo naše združenie ako „spriatelenú organizáciu Záborskej“. Politologička Adriana Mesochoritisová z tímu Možnosť voľby v tlačovej správe informovala, že to, čo Záborská nazýva pomocou pre tehotné ženy, je v skutočnosti útokom na práva žien. „Hrozí, že odsúhlasia zmeny, ktoré umožnia dotovať zo štátnych peňazí organizácie, ktorých cieľom je presviedčať ženy, aby nepodstupovali interrupcie,“ píše Mesochoritisová a dodáva, že jednou z organizácii, ktoré by po schválení mali na takéto dotácie od štátu nárok, je Fórum života, v ktorom je Anna Záborská členkou predsedníctva.

Odmietame osočovanie a klamstvá, že presviedčame ženy, aby nešli na interrupciu. Veci sa majú tak, že ak chce neplánovane tehotná žena podstúpiť interrupciu, môže sa obrátiť na Možnosť voľby, ak ju nechce, môže sa obrátiť na nás. Nerozumieme, prečo sa Možnosti voľby nepáči, že každá žena má ako slobodná ľudská bytosť právo sama sa rozhodnúť medzi viacerými možnosťami, medzi ktoré patrí aj rozhodnutie nepodstúpiť interrupciu. Že má právo vybrať si na ktoré občianske združenie sa obráti s prosbou o pomoc.

Možnosť voľby a im blízke organizácie jednostranne a dlhodobo útočia na Fórum života a šíria o ňom klamstvá. Je načase, aby svoje tvrdenia podložili zisteniami orgánov činných v trestnom konaní, či skutočne ide o porušovanie ľudských práv zo strany Fóra života. V opačnom prípade sú ich tvrdenia len hysterické, zavádzajúce a nedemokratické útoky.

Pani Mesochoritisová (zakladateľka a spoluzakladateľka viacerých organizácií a iniciatív, členka Rady vlády pre ľudské práva, pre národnostné menšiny a rodovú rovnosť a členka Výboru pre rodovú rovnosť) by ako vysoko hodnotená a oceňovaná osoba za prínos v oblasti eliminácie násilia páchaného na ženách mala svoje tvrdenia a presvedčenia dokazovať vecne. Ak teda má dôkazy, že porušujeme ľudské práva, že presviedčame ženy, aby nepodstupovali interrupcie, nech podá podnet na preverenie a až potom, keď sa jej rozhodnutie ukáže ako pravdivé, nech píše tlačové správy. Inak môžeme aj my hovoriť, že Možnosť voľby presviedča a núti ženy podstúpiť interrupcie, napríklad keď Ukrajinkám po prekročení hraníc rozdávala letáky o možnostiach potratov na Slovensku.

Najsmutnejšie je, že obeťami takýchto útokov sú tí najzraniteľnejší a napokon samotné ženy, ktoré by našu pomoc uvítali a chceli, no boja sa, pretože sú im podsúvané takéto klamstvá. Namiesto toho, aby každá organizácia šla svojou cestou, pomáhala ženám v rámci svojho hodnotového nastavenia a prinášala riešenia, ktoré sú vo svojej rozmanitosti prínosom pre adresátov pomoci v rámci pokojnej koexistencie rôznych občianskych združení, vzťahy sú poznačené nezmyselným brojením, klamstvami a konfliktným prístupom, ako je ten zo strany Možnosti voľby voči Fóru života. Výsledkom je napätie v rámci neziskového sektora, ktoré nám zbytočne berie energiu potrebnú práve pre pomoc ženám a ich deťom. Jednostranný pohľad Možnosti voľby na práva žien a rodovú rovnosť je v priamom rozpore s pluralitnou, otvorenou a demokratickou spoločnosťou.

Riziko konfliktu záujmov a konflikt záujmov sú dve rozdielne veci

Dotačné mechanizmy štátu majú pomerne prísne pravidlá. O pridelení dotácií rozhodujú nezávislí hodnotitelia a komisie, a nie poslanci, ktorí predkladajú zákony. Konflikt záujmov by teda nastal, ak by člen alebo členka predsedníctva občianskeho združenia sedeli v komisii, ktorá rozhoduje o pridelení dotácie. Politička, ktorá predkladá návrhy zákonov bez ohľadu na to, o akú všeobecne prospešnú oblasť dotačného mechanizmu ide, nemôže byť v konflikte záujmov.

Rovnako nie je v konflikte záujmov ani úradník, ktorý bol v minulosti aktívny v občianskom sektore a teraz pracuje na ministerstve, ktoré prideľuje dotácie. Má síce riziko konfliktu záujmov, no konfliktu záujmov sa dokáže veľmi ľahko vyhnúť, ak sa nebude nijakým spôsobom podieľať na rozhodnutí komisie alebo výbere projektov, ktoré komisia hodnotí.

Konflikt záujmov existuje len vtedy, keď pochybenie už nastalo, zatiaľ čo riziko konfliktu záujmov nastáva vtedy, keď k pochybeniu ešte len môže dôjsť a je možné sa mu vyhnúť. Riziko konfliktu záujmov tak ešte nie je pochybením ani korupciou. Toto by sme si už konečne mohli ujasniť, pretože inak hanobíme meno a diskriminujeme mnohých schopných ľudí, ktorí boli v minulosti aktívni v občianskom sektore a následne pôsobia vo verejnej správe (a ktorých vo verejnej správe nesmierne potrebujeme), a tak teoreticky môžu čeliť situáciám s rizikom konfliktu záujmov.

Verejné výzvy o pridelení a použití verejných prostriedkov sú dostupné pre každú právnickú osobu, ktorá splní podmienky. Poslankyňa Záborská teda nemá žiadnu moc ani schopnosť financovať cez Úrad vlády svoje spriatelené organizácie, ako tvrdí Bittó Cigániková. A dokonca nemá ani konflikt záujmov či riziko konfliktu záujmov, keďže nemá nijaký dosah na rozhodnutia komisie ani hodnotiteľov, kto dotácie dostane. Je to hrubé zavádzanie a dokonca až obviňovanie z korupčného správania bez toho, aby sa skutok vôbec stal alebo by o ňom existoval akýkoľvek dôkaz. Poslankyňa Bittó Cigániková hanobí naše meno aj meno poslankyne Záborskej.

Navyše, v konečnom dôsledku je právnická osoba len sprostredkovateľopm služby pre cieľovú skupinu, ktorej poskytuje pomoc. V tomto prípade ide o finančnú, materiálnu a psychologickú pomoc ženám v tehotenstve. Takto principiálne by mal fungovať finančný systém riadenia verejných financií, ale aj štátnej pomoci. Poslankyňa Bittó Cigániková a združenie Možnosť voľby tak svojou hystériou a osočovaním nebránia korupcii, ako tvrdia, ale znemožňujú tehotným ženám a ich deťom získať finančnú, materiálnu a psychologickú pomoc, ak ju chcú a potrebujú.

Žiadame, aby slovenská občianska spoločnosť, politickí predstavitelia aj médiá jasne odsúdili politický lynč Fóra života.

Doba, ktorú žijeme, je veľmi zvláštna a nikto nevie, čo prinesie. Občianska spoločnosť sa radikalizuje, šíri sa strach a zo strachu plynie nenávisť. Využívajú ju politici, ale aj aktivisti, ktorí bojujú o moc a verejné financie. Útok poslankyne Jany Bittó Cigánikovej a tímu Možnosti voľby okolo Adriany Mesochoritisovej Fórum života verejne odsudzuje.

Žiadame poradné orgány vlády, najmä Splnomocnenca vlády a Radu vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti, ktorej je Fórum života členom, o stanovisko k týmto verejným útokom, ktoré poškodzujú naše meno, dehonestujú poctivú prácu ľudí a škodia nášmu názorovému spektru a úplne legitímnemu postoju „za život“ na Slovensku.

Žiadame o vyjadrenie aj Platformu pre demokraciu, ktorej je Fórum života členom, s ohľadom na jej víziu: „V ľudskej spoločnosti majú mať jednotlivci bezpečné a slobodné prostredie pre svoje ekonomické, kultúrne, rodinné, náboženské a občianske pôsobenie. Občianska spoločnosť, postavená na vyváženom vzťahu jednotlivca a spoločenstva, garantujúca tieto hodnoty, je preto pilierom slobodnej a demokratickej spoločnosti.“ Práve túto víziu Možnosť voľby aj poslankyňa Bittó Cigániková porušili.

Žiadame pani prezidentku, aby sa pokúsila zmierniť napätie medzi rôznymi názorovými spektrami a rôznymi životnými štýlmi a aby sa snažila prekonať predsudky voči pro-life táboru a zastať sa nás, tak ako sa zastáva pro-choice či iných organizácií.

Žiadame médiá, aby si preverovali vyjadrenia politikov, političiek a organizácií a poskytovali priestor obom zúčastneným stranám, inak sa pridávajú k útoku a neprinášajú spravodajstvo, ale PR.

Žiadame všetkých tých, ktorí majú politický alebo mediálny vplyv, aby mali úctu k svojmu vlastnému povolaniu a neuchyľovali sa k zavádzaniu a zneužívaniu svojej moci.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.