Bioetické okienko Fóra života: Aktuálne z májového parlamentu

Píše bioetička Pavla Bicianová

Na tohtoročnú májovú schôdzu slovenského parlamentu sa dostalo viacero zákonov, ktoré sa dotýkajú ľudského tela, zdravia a zdravotnej starostlivosti a vyvolávajú niektoré etické otázky. Ide o bioetiku v praxi, a to na úrovni biopráva a biopolitiky. Pripravili sme pre vás súhrn dôležitých zákonov, ktorým treba venovať pozornosť a prípadne upozorniť poslancov, ktorých sme si do parlamentu zvolili, na ich dôležitosť.

Medzi návrhmi zákonov sú napríklad školský zákon, ktorý zavádza povinnosť školy vyžadovať od rodičov informovaný súhlas s výučbou sexuálnej výchovy (ČPT 1598, bod 130.) alebo zákaz predaja, podávania a požívania energetických nápojov deťom do 15 rokov (ČPT 1602, bod 131.). Nový zákon o mediálnych službách má zakazovať vysielanie pornografie deťom do 18 rokov, pričom pre dospelých bude porno prístupné už len s písomnou žiadosťou (ČPT 1542, bod 211.). Okrem toho majú poslanci rokovať aj o zákone o rodnom čísle a jeho zmeny v súvislosti s nesprávne určeným pohlavím (ČPT 1486, bod 237.).

Mediálna pozornosť sa aktuálne najviac sústredí na zákon o tzv.dôverníkoch. Vláda ním chce vyhovieť tej časti spoločnosti, ktorá žiadala registrované partnerstvá. Ministerstvo spravodlivosti predložilo teda návrh zákona o fiduciárnom vyhlásení (ČPT 1558, bod 24). Ide o zavedenie právneho inštitútu fiduciárneho vyhlásenia pre osoby žijúce napríklad v spoločnej domácnosti alebo nezosobášené páry. Cieľom tohto zákona je umožniť niektorým občanom, aby sa mohli vzájomne zastupovať v bežných veciach ako sú dedenie, zdravotná starostlivosť alebo ochrana maloletých.

Rokovanie o tomto návrhu v NR SR bolo prerušené a má byť prerokované 12. júna 2023 na Ústavnoprávnom výbore NR SR. Tento návrh však odmietajú LGBTI+ aktivisti ako urážlivý a nedostatočný. Paradoxne, niektorí aktivisti z prorodinne orientovaných občianskych združení považujú zákon za nebezpečný pre deti a rodinu. Celé znenie návrhu zákona nájdete tu: NRSR.SK.

Za osobitnú pozornosť však stoja predovšetkým návrhy zákonov o pomoci tehotným ženám, ktoré sú hneď dva. Prvým je návrh skupiny poslancov na vydanie zákona o finančnom príspevku pre tehotné absolventky štúdia (ČPT 1687, bod 173.). Ide o novú sociálnu dávku vo výške 200 eur mesačne, ktorou by mali byť podporené tehotné absolventky stredných a vysokých škôl. Nárok na dávku budú mať absolventky, ktoré otehotnejú do deväť mesiacov od absolvovania štúdia na strednej alebo vysokej škole.

Druhým je zákon o pomoci tehotným ženám (ČPT 1618, bod 134.). Štát by garantoval poskytnutie sociálnej služby tehotnej žene v krízovej situácii formou núdzového bývania, a to počas tehotenstva a na dobu troch rokov odo dňa pôrodu. Túto službu by mohli využiť tehotné ženy nielen z dôvodu straty bývania či týrania, ale aj ženy, ktorým tehotenstvo narušilo sociálne a rodinné väzby (a prípadne chcú svoje tehotenstvo utajiť). Ďalšou podporou tehotnej ženy, ktorá sa rozhodla dieťa donosiť a využiť možnosť utajeného pôrodu, má byť vyplácanie nemocenského od 21. týždňa tehotenstva až do pôrodu. Zákon dokonca zavádza aj novú sociálnu dávku ako príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa, pokiaľ matka porodila dieťa so zdravotným znevýhodnením. Výška príplatku by bola 3 170,14 eur. Ďalšie podrobnosti nájdete tu: NRSR.SK.

Otvára sa aj zákon o pohrebníctve (ČPT 1594, bod 151.), ktorý by mal zaviesť pietne zaobchádzanie s mŕtvymi ľudskými plodmi. Pokladáme ho za dôležitý, pretože pochovať svoje potratené dieťatko dáva možnosť rodičom a ich blízkym vysporiadať sa s neočakávanou stratou, pracovať so svojím smútkom a dôstojne sa rozlúčiť.

Ak by sa vám to zdalo celé príliš konzervatívne, v ponuke sú aj bionápady z liberálnej dielne. Ide o návrh na zmenu zákona o umelom prerušení tehotenstva so zavedením tzv. potratovej tabletky (ČPT 1679, bod 183.) a taktiež návrh zákona o životnom partnerstve (ČPT 1663, bod 184.), ktorý zavádza nový inštitút spolužitia rovnakopohlavných, ako aj rôznopohlavných párov s možnosťou osvojenia si dieťaťa.

Bude zaujímavé sledovať v nasledujúcich dňoch proces schvaľovania týchto zákonov, ak sa pri tom množstve k nim poslanci vôbec dostanú. Zostávajte s nami, budeme vás ďalej informovať.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.