Bioetické okienko Fóra života: Tento týždeň bol o vzdelávaní aj aktivizme

Bioetické okienko Fóra života: Týždeň o vzdelávaní aj aktivizme

V uplynulom týždni sme sa zúčastnili viacerých vzdelávaní a aktivít, ktoré vám spolu s aktuálnym dianím v parlamente prinášame v tomto bioetickom okienku.

Píše bioetička Pavla Bicianová

Seminár pod názvom „Identita muža a ženy“

Minulý týždeň sa v Bratislave a Poprade konali vzdelávacie semináre pre učiteľov cirkevných škôl o „Identite muža a ženy“. Učitelia dnes čelia na školách novým výzvam ohľadom problematiky pohlavnej identity u žiakov, na ktoré neboli pripravení. Semináre zorganizovala Subkomisia pre katolícke školy pri Konferencii biskupov Slovenska. Spoluorganizátorkou týchto seminárov bola aj autorka knihy „Mladým pravdu“  Renáta Ocilková. Dnes chodí po školách ako lektorka a so žiakmi rieši príťažlivosť k rovnakému pohlaviu a problém pohlavnej identity.

Pozvanie na toto podujatie prijalo aj Fórum života a chceme vám k prehĺbeniu tejto aktuálnej témy ponúknuť pár užitočných zdrojov:

  • rozhovor Márie Melicherovej z Denníka Postoj s Renátou Ocilkovou pod názvom „Kedysi sme debatovali o ochrane života, dnes žiaci riešia pohlavnú identitu“.

https://www.postoj.sk/130537/kedysi-sme-debatovali-o-ochrane-zivota-dnes-ziaci-riesia-pohlavnu-identitu

  • kniha od Renáty Ocilkovej „Mladým pravdu“, Vydavateľstvo LÚČ, 2023
  • kniha od Pavla Gáboríka „Ona alebo On“, Vydavateľstvo GEORG, 2022
  • Detransitioner testimony ZOE (svedectvo ženy, ktorá prechádza detranzíciou, 3 min.): https://www.youtube.com/watch?v=ykVUzdK69T8&t=164s
  • Detransitioner testimony CHLOE (svedectvo ženy, ktorá prechádza detranzíciou, 7 min., preložené):

https://www.youtube.com/watch?v=Pq_nH-URhXY

  • „Bol som transgender a ľutujem to“ (10 min.):

https://www.youtube.com/watch?v=QbXyyq1333I

  • The Detransition diaries (upútavka na nový dokument o ženách, ktoré začali tranzíciu a potom to ľutovali, 3 min., nepreložené):

https://www.youtube.com/watch?v=NVhUoIXGWx8

  • father Mike – katolícky kňaz a youtuber o transgenderi (8 min., preložené):

https://www.youtube.com/watch?v=4-9_rxXFu9I

  • „What is a woman?“ (nový film – dokument, preložený)

Medzinárodná konferencia Humanae Vitae o ľudskej sexualite

Medzinárodná vedecká konferencia o ľudskej sexualite “Moje telo, moja voľba” v Ríme sa konala pri príležitosti 55. výročia encykliky Humanae vitae 19. až 20. mája. Zorganizovala ju Medzinárodná katedra bioetiky Nadácie Jeroma Lejeuna v spoluprácii s pápežskými univerzitami a členmi Pápežskej akadémie za život. Konferencie  sa zúčastnili aj zástupcovia z Fóra života a Bioetickej Subkomisie pri KBS. Cieľom tohto odborného podujatia bolo obnoviť učenie o kráse ľudskej sexuality a poukázať na nadčasovosť posolstva Humana Vitae, ktoré je aj po päťdesiatichpiatich rokoch schopné odpovedať na novodobé výzvy dnešnej doby, ako sú problematika gender a transhumanizmus. Podrobnejšie informácie z konferencie vám prinesieme už v ďalšom okienku.

V Ríme sa konal pochod za život

Bioetické okienko Fóra života
Bioetické okienko Fóra života
Bioetické okienko Fóra života

Minulú sobotu sa konal v Ríme pochod za život pod názvom Národná manifestácia za život za účasti niekoľko tisíc proliferov z rôznych kútov Talianska. Na manifestácii sa organizačne podieľalo približne 120 pro-life a prorodinných organizácií. Pochod sa koná každoročne od roku 2011 okolo 22. mája, keďže je to deň schválenia potratového zákona v Taliansku (1978). Heslom tohtoročného pochodu za život bolo „Zvoľme si život“ („Scegliamo la vita“), cez ktorý chceli organizátori šíriť pozitívne posolstvo za život od počatia po prirodzenú smrť a tešiť sa zo života, ktorého voľba je vždy najlepším riešením. Zdôrazňovali tiež občiansky charakter pochodu bez akejkoľvek politickej a náboženskej príslušnosti a bez ich následnej finančnej a organizačnej podpory.

Na pódiu na Piazza della Repubblica zazneli posolstvá známych talianskych a európskych pro-life lídrov. Príhovor účastníkom poslal aj predseda talianskej biskupskej konferencie, kardinál Matteo Zuppi. Zdôraznil, že jedným z problémom narastajúceho násilia medzi mladými je znesvätenie ľudského života. Obzvlášť silné boli svedectvá dvoch žien, ktoré zažili dramatické tehotenstvo s dieťaťom s Downovým syndrómom. Jedna podstúpila umelý potrat, lebo nemala podporu svojej rodiny, a ľutovala to. Druhá sa rozhodla pre život s chorým dieťaťom s pomocou svojej rodiny a ďakovala za dar života. Mali sme možnosť byť na tejto oslave života, kráčať spolu s našim talianskymi kolegami rímskymi ulicami a zdieľať radosti i námahy zo služby životu všetkým, nenarodeným, chorým, slabým, ľuďom bez domova, ale aj migrantom či vojnovým utečencom. Viac tu:

Aktuálne dianie v slovenskom parlamente

Do druhého čítania prešiel návrh zákona, ktorý rieši  sexuálnu výchovu na školách a zavádza povinnosť škôl vyžadovať od rodičov informovaný súhlas. Návrh zákona o zákaze pornografie deťom do 18 rokov neprešiel. Rovnako neprešiel ani zákon o zákaze energetických  nápojov pre deti do 15 rokov.  Zákon o tzv. dôverníkoch, teda  o fiduciárnom vyhlásení, nová úradnícka vláda stiahla ako nedostatočný pre potreby LGBTI+ komunity. Rozhodla o tom nová ministerka spravodlivosti Jana Dubovcová. Pre TV Markíza sa 24. mája vyjadrila, že ona osobne by zaviedla manželstvá pre páry rovnakého pohlavia.  Niektoré návrhy zákonov boli preložené na júnovú schôdzu, ďalšie boli preradené až na koniec schôdze a pravdepodobne sa už nestihnú prerokovať. Rozhodovať o nich sa bude na júnovej schôdzi, na ktorej parlament zasadne poslednýkrát.

Májová schôdza parlamentu sa tento týždeň skončila. Po prerokovaní návrhov zákonov a chaose v parlamente však poslanci nakoniec odmietli hlasovať. Všetky návrhy zákonov boli presunuté na júnovú schôdzu. Zaujíma nás, ako dopadne zákon o pomoci tehotným ženám.

Budeme vás aj naďalej informovať. Zostaňte s nami.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.