5. výročie Poradne Femina v Prešove a Snine

Dňa 24. novembra sa v Snine uskutočnilo stretnutie pri príležitosti 5-ročného pôsobenia Poradne Femina v prešovskom regióne a vytváraní Siete pomoci. 

Fórum života sa na stretnutí stretlo s mnohými priateľmi a partnermi, ktorí sa aktívne zapájajú pomoci rodinám v núdzi a obetiam domáceho násilia a spolupracujú s Poradňou Femina. Z mnohých možno spomenúť predstaviteľov Gréckokatolíckej Charity, Nadácie JT,  zástupcovia samosprávy – Mestský úrad Snina, starostovia okolitých obcí, zástupcovia Centra pre deti a rodiny v Snine, Úrad práce, soc. vecí a rodiny Snina, Poradňa Alexis, sponzori, dobrovoľníci a priatelia. 

Poradňa Femina

je projektom Fóra života, ktorý vznikol v roku 2018. V roku 2021 sa osamostatnilo Centrum konkrétnej pomoci Femina Levice. Prešov a Snina sú stále pod Fórom života. Poskytujú sociálne služby zamerané na prevenciu, riešenie alebo zmiernenie nepriaznivej situácie klienta, najmä osobám zažívajúcim domáce násilie, predovšetkým matkám s deťmi a osobám v krízovej životnej situácii. Za 5 rokov riešila Milka so Zuzkou v Prešovskom samosprávnom kraji viac ako 1 000 prípadov. Z toho v roku 2023 riešili spoločne vyše 230 prípadov. 

26. november – Medzinárodný deň OSN za odstránenie násilia na ženách

Oslava 5. výročia sa konala v predvečer Medzinárodného dňa OSN za odstránenie násilia na ženách, na ktoré vo Fóre života roky upozorňujeme. Chceme ho zastaviť pomocou našich úspešných projektov. A poradne Femina Snina a Prešov sú jedným z nich.

Veríme, že aj toto stretnutie prispelo k prehĺbeniu spolupráce a upevneniu vzťahov.


Archívny rozhovor s Milkou Psárovou, Poradňa Femina Prešov

Archívny rozhovor so Zuzkou Gajdošovou, Poradňa Femina Snina

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.