Správy z projektov konkrétnej pomoci: Solidarita a pomoc dáva ľuďom v núdzi nádej na nový začiatok

Rozprávame sa s poradkyňou Centra konkrétnej pomoci Femina Prešov Milkou Psárovou, ktorá sprevádza ženy a rodiny v ťažkých životných situáciách. Je našou predĺženou pomocnou rukou na východe Slovenska, poskytuje základné a špecializované poradenstvo a sprostredkúva materiálnu a finančnú pomoc.

  • ako vníma neľahké situácie jednotlivcov či rodín v núdzi, s ktorými pracuje,
  • s akými prípadmi sa v praxi najčastejšie stretáva,
  • kto sú klienti poradne Femina, 
  • prečo pokladá systém ochrany obete pred domácim násilím za nedostatočný,
  • ako by im pomohla užšia spolupráca pomáhajúcich organizácií,
  • a čo považuje za svoj najväčší úspech.

Milka, ako ťa môže klient kontaktovať? 

Klienti má kontaktujú rôznorodým spôsobom. Najčastejšie telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom sociálnych sietí. Niekedy sú sprostredkovaní aj od kolegýň z iných projektov Fóra života. Taktiež sú situácie, keď je potrebné rodinu alebo jednotlivca navštíviť v jeho prirodzenom prostredí domova, či už prostredníctvom terénnej práce alebo krízovej intervencie.

Kto sú prevažne tvoji klienti?

Osoby v krízovej životnej situácii, predovšetkým matky s deťmi a obete domáceho násilia alebo osoby ohrozené domácim násilím. Isté percento klientov tvorí aj skupina žien neplánovane tehotných. Mnohí pochádzajú z marginalizovaných skupín, veľakrát bez vzdelania či základov finančnej gramotnosti. Paradoxne pracujem aj s klientmi, ktorí sa nachádzajú na vysokých priečkach spoločenského rebríčka, majú dobré ekonomické zázemie, avšak ocitajú sa v zložitých situáciách a prostredníctvom organizácií hľadajú riešenia. Nepriaznivé životné situácie majú rôzne podoby, či už spomínané domáce násilie, alkoholizmus v rodinách, zlý zdravotný stav, nedostatok peňazí, strata zamestnania a podobne.

Stretávaš sa teda aj s neľahkými situáciami, kedy obeť čelí domácemu násiliu. Vieš nám priblížiť, ako konkrétne s obeťami domáceho násilia pracuješ? 

Domáce násilie, ako vieme, je vážny spoločenský problém. Práca s obeťami domáceho násilia je psychicky náročná. Zo strany poradne ide predovšetkým o poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva, na ktoré sme v minulom roku získali akreditáciu. Ku klientom sa snažím pristupovať individuálne. Vstúpiť však do proaktívnej pomoci môže byť nielen pre mňa, ale taktiež aj pre samotnú obeť riskantné, nakoľko násilie môže v súkromí eskalovať. 

Existujú však rôzne spôsoby, ako s obeťou komunikovať a vyjadriť jej podporu. Niekedy sú situácie, keď je potrebné hľadať pre obete násilia bezpečnú strechu nad hlavou. Žiaľ, nedisponujeme vlastným núdzovým bývaním, preto zvyčajne hľadám pomoc prostredníctvom iných spolupracujúcich organizácií. Taktiež sú okolnosti, keď spolupracujem so sociálnoprávnou kuratelou alebo s orgánmi činnými v trestnom konaní. V prípade potreby poskytujem týmto orgánom súčinnosť. Vždy hľadáme riešenie, ktoré môže najmenej ohroziť psychické a fyzické zdravie danej obete.

Aké sú najčastejšie prejavy násilia v praxi?

Najčastejšie sa stretávam s psychickým a fyzickým  násilím, ktoré patrí aj z hľadiska všeobecného výskytu k najčastejším. Prípady, ktoré som doposiaľ riešila, boli predovšetkým o násilí zo strany partnera. Je smutné, že sa mnohé ženy ocitajú v područí manipulátorov a agresorov. O to horšie, ak sa v rodine nachádzajú deti. Snažím sa k jednotlivým prípadom pristupovať citlivo, prejavujem obetiam podporu, ale nenútim ich do ničoho, pretože sami najlepšie vedia, čo je pre nich v danej situácii najviac ohrozujúce.

Poskytuje poradňa Femina svojim klientom aj materiálnu pomoc?

Áno, poskytuje. V prípade potreby sprostredkúvam klientom ošatenie, obuv, potraviny, nevyhnutné veci pre malé bábätká, ako napríklad  mlieko, plienky a podobne. Niekedy sa nám ozývajú mamičky, ktoré chcú do rodiny darovať  postieľku, kočík, autosedačku, výbavičku pre novorodencov a podobne. Chcem podotknúť, že záujemcov o materiálnu pomoc je oveľa viac ako možností na uspokojenia ich potrieb. Do veľkej miery sme odkázaní na dobrovoľníkov, darcov a sponzorov.

Ilustračný obrázok: zdroj CANVA

Myslíš si, že je materiálna pomoc naozaj pomocou? Nebolo by lepšie učiť klientov postarať sa o seba a zabezpečiť si materiálne potreby sami?

Áno, bolo by fajn, keby to každý zvládol sám a vedel sa popasovať so situáciou, v ktorej sa ocitol. No žiaľ, ľudská duša je krehká, mnohí rezignujú, strácajú motiváciu, prípadne ich zradí zdravie alebo odradí neúspech. V neposlednom rade sa často jedná aj o otázku peňazí. Preto sa usilujeme materiálnou formou pomoci predovšetkým preklenúť na istý čas ťažké obdobie. Pomoc je cielená a adresná, teda vieme presne, komu ide. 

V rámci špecializovaného poradenstva radím klientom ako a kde si môžu vybaviť rôzne príspevky a dávky. Ak je potrebné, sprevádzam klientov k lekárovi, na súdy, pomáham im vybavovať potrebné dokumenty, v spolupráci s úradmi hľadáme ich uplatnenie na trhu práce a podobne. Je to svojím spôsobom ťažká, ale pekná práca.

Čo je pre teba pri tejto práci osobne najťažšie?

Odosobniť sa od ťažkých prípadov. S týmto sa občas pasujem. Človek si v takých chvíľach uvedomuje vlastné šťastie a zamýšľa sa nad nespravodlivosťou osudu, najmä ak uštedrí rany mnohokrát v kombinácii s vážnymi zdravotnými problémami.  

Taktiež negatívne vnímam, že ani systém ochrany obete pred domácim násilím nie je dokonalý. Nemáme v zákonoch explicitne definované legislatívne postupy. Zo strany zainteresovaných subjektov, ako sú súdy, polícia, lekári, školy, správne orgány či pomáhajúce organizácie, nie je zabezpečený jednotný prístup k obetiam domáceho násilia. Tento nekonzistentný prístup sťažuje účinnosť adekvátnej pomoci. Niektoré postupy sa robia asi zbytočne duplicitne. Faktom je aj skutočnosť, že pomáhajúce organizácie nie sú stále dostatočne prepojené. 

Projekt Fóra života Sieť pomoci sa snaží riešiť práve túto problematiku, vzájomné prepojenie pomáhajúcich organizácií. Pomáha to?

Určite áno. Ide o sektorovú a medzigeneračnú spoluprácu za účelom sieťovania  jednotlivcov a pomáhajúcich organizácii prostredníctvom databázy, ktorú sa snažíme neustále rozširovať a aktualizovať. Stále pozývame organizácie a jednotlivcov, ktorí majú záujem sa do spolupráce zapojiť. Kedykoľvek nás môžu kontaktovať.

Odkiaľ čerpáš energiu, motiváciu a radosť pokračovať?

Snažím sa reštartovať telo a dušu v prírode. Mám rada horskú turistiku. Vzťah k prírode som nadobudla už v detstve. Vyrastala som v dedine obklopenej Bukovskymi vrchmi v lone karpatskej prírody. Občas odbúravam stres napríklad jazdou na bicykli. Najviac energie však čerpám pri spoločných stretnutiach so svojou milovanou rodinou, najmä s tromi nádhernými vnúčatami. V neposlednom rade si dobíjam baterky pri stretnutiach s dobrými priateľmi. 

Milka, o tebe je známe, že dvíhaš telefón klientom aj cez víkend. Prečo?

Áno, mohla by som si povedať, je víkend, mám svoj osobný život, oddych. Ale, nedá mi nezdvihnúť… Často si hovorím, čo ak to pre daného človeka bude znamenať veľa, čo ak je toto presne moment, kedy potrebuje akútne pomôcť… Každopádne, musím povedať, že ide niekedy o veľmi dlhé telefonáty, ktorých obsah je vyčerpávajúci a nie vždy ide o skutočne neodkladný problém… Ale asi mi to stojí za to, než by som zrovna nezdvihla niekoho, kto mal daný telefonat ako poslednú záchranu, ktorej sa snažil chytiť. 

Podarilo sa ti zmeniť niekomu život?

Chcem podotknúť, že mnohí naši klienti nedostali do života základnú výbavu od svojich rodičov a to isté odovzdávajú aj oni svojim deťom. Genéza sa opakuje. Preto aj snaha kompetentných zmeniť ich postoj a prístup k životu  pozitívnym smerom býva niekedy o to zložitejšia. Osobne ma však teší, ak sa mi prostredníctvom svojej práce podarí  uplatniť uchádzača na trhu práce, čím si začne  vytvárať svoje ekonomické zázemie a  budovať  pracovné návyky. Veľkým úspechom je aj, keď sa napríklad obeti násilia mojím pričinením zlepší život, či už zabezpečením náhradného bývania alebo prostredníctvom spolupráce so širšou rodinou  obete. 

Aktuálne ma potešili dobré správy o troj mesačnom chlapčekovi, ktorý sa narodil neplánovane tehotnej  pätnásťročnej mamine.  Rodinke sme opakovane pomáhali vo viacerých oblastiach. Spolupracovali sme aj so psychologičkou. V súčasnej dobe je situácia v rodine stabilizovaná, avšak i naďalej sme v úzkom kontakte. V súvislosti s prípadom plánujeme ďalšie potrebné administratívne úkony. 

Nedá mi  nespomenúť aj potešujúcu správu z uplynulých dní, keď padlo rozhodnutie okresného súdu o pridelení detí biologickým rodičom, vo veci ktorej som bola zainteresovaná. V tomto prípade bola potrebná spolupráca s internou právničkou. Aj takéto bývajú  výzvy, ako sa v práci úspešne posúvať ďalej, z ktorých mám vždy veľkú radosť…

Za rozhovor ďakuje Andrea Žiaková.

Ak by ste chceli podporiť  činnosť  Centra konkrétnej pomoci Femina Prešov , môžete tak urobiť zaslaním akejkoľvek sumy na  číslo účtu: SK2209000000005115330109, do poznámky prosíme uviesť Femina PO. 

Ďakujeme!

Iné články z projektov konkrétnej pomoci.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.