Antikoncepcia – alternatíva k potratom?

Pani Ligaya Acostová, regionálna koordinátorka organizácie Human Life International (HLI) pre Áziu a Oceániu, mala veľmi podnetný príhovor na Svetovom kongrese rodín, ktorý sa konal v máji v Gruzínsku. Jej prednáška o antikoncepcii sa opierala aj o zdroje z HLI.

Pani Acostová istý čas uvažovala o téme svojej prednášky pre túto dôležitú konferenciu. Pri prezeraní programov predchádzajúcich svetových kongresov o rodine zistila, že tématike antikoncepcie sa nevenovala veľká pozornosť. Rozprávala sa s organizátormi o potrebe prediskutovať demografické problémy mnohých ázijských krajín. Súhlasila s tým, že prepojí tieto témy s tou, ktorá je jednou z ich príčin a býva zástancami života často prehliadaná. Prednáška pani Acostovej mala na obecenstvo silný účinok. Mnohí účastníci totiž brali antikoncepciu ako bezpečnú prevenciu voči potratom.

Antikoncepcia nie je pre ženy zdravá ani bezpečná

Rozsiahla propagácia antikoncepcie nielen neznížila počet potratov, antikoncepcia ani nie je bezpečná. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) ju vo svojej správe zo septembra 2005 zaraďuje medzi karcinogény. Napriek tomu WHO bežne šíri nepodložené tvrdenie, že jej pozitívne účinky jasne prevyšujú zdravotné riziká. WHO zjavne netrápi, že ženy si do svojho organizmu dennodenne dávkujú rakovinotvorné látky, ktoré sú v tej istej kategórii ako cigarety či azbest.

Vedľajšie účinky antikoncepcie

Aké sú zdravotné riziká, ktoré sú vraj vyvážené benefitmi? Rôzne formy antikoncepcie od tabletiek cez vnútromaternicové teliesko až po vaginálne krúžky majú obdobné vedľajšie účinky – od bolestí hlavy až po depresie a smrť. Žiadna z nich nechráni ženy pred vírusom HIV alebo inými sexuálne prenosnými chorobami. Ukázalo sa, že niektoré dokonca u žien podstatne zvyšujú riziko prenosu HIV. Jedným z nebezpečnejších účinkov je upchávanie kŕčových žíl a tvorba zrazenín, čo môže aj u mladších žien viesť k infarktu. Medzi ďalšie vedľajšie účinky patrí rakovina prsníka a krčka maternice, úplné alebo čiastočné oslepnutie, mimomaternicové tehotenstvo, zápaly žlčníka, depresívne stavy a samovražedné myšlienky. Z tých menej závažných je to akné, nevoľnosť, hnačka a zvracanie, naberanie či úbytok váhy, nervozita, vyrážky, nadmerné potenie či telesný zápach. Medené vnútromaternicové teliesko môže spôsobovať zvýšené menštruačné bolesti a krvácanie. Injekčná antikoncepčná látka pod názvom Depo-Provera, ktorá je veľmi obľúbená u organizácií zaoberajúcich sa reguláciou pôrodnosti, bola americkým Úradom pre kontrolu potravín a liečov (FDA) označená za nebezpečnú, pretože môže znížiť hustotu kostnej drene.

Antikoncepcia nie je prevenciou voči potratom

Existujú dva dôvody, prečo hormonálna antikoncepcia skôr zapríčiňuje potrat, ako by mu predchádzala. Prvý súvisí s tým, že názov „antikoncepcia“ („anti“ – proti, „conception“ – počatie) nie je úplne presný. Väčšina hormonálnych prostriedkov má tri účinky, z ktorých iba dva v skutočnosti predchádzajú počatiu – zahusťovanie hlienu a bránenie ovulácii. Väčšina týchto prostriedkov však pôsobí aj ako abortívum – ukončuje život nenarodeného dieťaťa v tom najskoršom štádiu tým, že mu bránia uhniezdiť sa v maternici. Tento účinok je už nejaký čas známy. Frank Susman, právnik organizácie Plánované rodičovstvo (Planned Parenthood), povedal pred 25 rokmi: „Najbežnejšie typy dnešnej antikoncepcie – vnútromaternicové telieska a tabletky na kontrolu pôrodnosti s malou gramážou, ktoré sú najbezpečnejšou dostupnou formou antikoncepčných tabletiek – majú potratový účinok.“ To platí pre takmer všetky druhy hormonálnej antikoncepcie: tabletky, náplaste, vaginálne krúžky aj trvalejšie riešenia. Jedinými antikoncepčnými prostriedkami, ktoré s istotou nie sú abortívne sú chirurgická sterilizácia a bariérová antikoncepcia (akou sú kondómy). Samozrejme, tieto metódy majú svoje problémy a žiadna z nich nezabezpečuje ochranu voči sexuálne prenosným chorobám.

Druhým dôvodom, prečo antikoncepčné prostriedky skôr spôsobujú potrat ako by mu predchádzali, je ich miera zlyhania. Tá je vyššia, než sa bežne očakáva. Antikoncepčné tabletky treba užívať každý deň v rovnaký čas, aby sa dosiahla ich maximálna efektívnosť. Kondómy sa môžu zošmyknúť, roztrhnúť či pretiecť. Depo-Provera má šesťpercentnú mieru zlyhania a kvôli zdravotným dôvodom sa neodporúča na dlhodobé užívanie (viac ako dva roky). Efektivita všetkých týchto prostriedkov časom klesá. Akonáhle antikoncepčný prostriedok zlyhá, žena je následne náchylná ísť na potrat. Malcolm Potts, bývalý riaditeľ medicínskeho oddelenia v Medzinárodnej federácii pre plánované rodičovstvo, v roku 1977 povedal: „Ako bolo uvedené, tie (ženy), ktoré používajú antikoncepčné metódy sa skôr uchýlia k umelému potratu ako tie, ktoré tieto metódy nepoužívajú.“

Podľa Carol Everettovej, bývalej šéfky potratovej kliniky, neúspešnosť antikoncepcie je súčasťou stratégie Plánovaného rodičovstva na zvyšovanie potratov. Everettová vo viacerých rozhovoroch uviedla, že Plánované rodičovstvo medzi mladými dievčatami podporuje potraty tým, že im rozdáva antikoncepciu s potenciálom zlyhania (ako napríklad tabletky, ktoré treba brať v rovnaký čas každý deň). „Viete rovnako dobre ako ja, že na svete neexistuje tínedžer, ktorý by robil všetko v rovnaký čas každý deň,“ povedala Everettová. Ak Plánované rodičovstvo naučí dievčatá používať antikoncepciu, ľahšie ich presvedčí, aby podstúpili potrat.

Human Life International bojuje proti antikoncepcii

Už celé storočie sa antikoncepcia predáva ako „bezpečná“ alternatíva k potratom. Vo vydaní magazínu Margaret Sangerovej Revue pre kontrolu pôrodnosti (Birth Control Review) z decembra 1918 píše zakladateľka Plánovaného rodičovstva toto: „Ak žene zamedzíme cestu k poznaniu bezpečných, neškodných a vedeckých metód kontroly pôrodnosti, potom obmedzuje vlastnú rodinu potratom… abnormálnym a často nebezpečným chirurgickým zákrokom.“ V tejto súvislosti je zaujímavý fakt, že Plánované rodičovstvo v roku 2013 vykonalo 327 653 týchto „abnormálnych a často nebezpečných chirurgických zákrokov“.

Naopak, Human Life International bojuje proti klamstvu o „bezpečnej antikoncepcii“ už od svojho založenia v roku 1981. Zatiaľ čo v období po rozhodnutí Roe vs. Wade (rozhodnutie Najvyššieho súdu USA, ktorým sa povolili potraty na federálnej úrovni – pozn. prekl.) mnohí tvrdili, že kontrolou pôrodnosti dôjde k zníženiu potratov, páter Paul Marx, zakladateľ HLI, v súlade s vyjadrením Malcolma Pottsa hovoril, že zvýšený dopyt po potratoch je dôsledkom masívneho užívania antikoncepcie. „Potrat je vyústením pokrivenia sexuality, ktoré začína nekontrolovaným odviazaním sexuálnej túžby cez antikoncepciu“, píše p. Marx vo svojej knihe Kňaz v skladisku (The Warehouse Priest).

Práve odhalením pravdy o antikoncepcii sa pani Acostová dostala k pro-life hnutiu a do Human Life International. Dvadsaťosem rokov pracovala na propagácii antikoncepcie a populačnej kontroly ako úradníčka na filipínskom ministerstve zdravotníctva. V roku 2004 bola preradená do sekcie pre prirodzené metódy plánovania rodičovstva. Ako začala objavovať prirodzené metódy, postupne si uvedomovala zázrak plodenia. „Pochopila som, že Boh vo svojej múdrosti a veľkosti vložil do tela ženy hodiny, podľa ktorých sa presne zistí, kedy je plodná a kedy neplodná.“ Pokračovala vo svojom štúdiu a spoznala hrozné účinky umelej regulácie plodnosti na ženské zdravie a smrteľný dôsledok pre dieťa. Celý rok sa venovala vzdelávaniu v oblasti antikoncepcie, čítala materiály z HLI, ale aj z iných zdrojov. „Čím viac som čítala, tým viac som plakala.“ Uvedomila si, že musí skončiť s tým, čo robí. Od roku 2007 pracuje v sekcii HLI pre Áziu a zapálene bojuje proti hnutiu, ktoré predtým tak dlho podporovala.

Pokračovať v boji

Z prednášky pani Acostovej na Svetovom kongrese rodín bolo cítiť zápal a oddanosť pro-life hnutiu. Viacerí z tých, čo ju počuli hovoriť, sa nadchli pre boj proti antikoncepcii, ktorá je koreňom kultúry smrti. Aktivisti z Bieloruska a z Londýna si neskôr vypýtali výtlačky jej prednášky, aby ich mohli použiť vo svojich krajinách. Pani Acostová chodieva naďalej pravidelne prednášať po jej rodných Filipínach a po celej Ázii a Oceánii. Tým získava nových ľudí zanietených pre ochranu života a rodiny.

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.