Čierny predaj potratových tabliet

Je zarážajúce, do akej miery niektoré ženy a dievčatá riskujú nielen svoje zdravie, ale sú ochotné zapojiť sa aj do trestnej činnosti. Ide o čierny trh abortívnych tabliet, ktoré sa nezákonne predávajú cez internet. Dôsledky po užití týchto tabliet ženám nikto negarantuje.

RU-486 (pod názvom mifepriston) je abortívna tabletka, ktorá spôsobuje chemický potrat. Blokuje progesterónové receptory, čím zabraňuje telu vlastnému hormónu progesterónu udržať a podporovať tehotenstvo. Vďaka progesterónu sa oplodnené vajíčko môže uchytiť v sliznici maternice a pokračovať vo svojom vývoji. Ak progesterón nemôže pôsobiť, plod uhynie. K RU–486 je v prípravku priložená aj prostaglandínová tableta misoprostol, ktorá sťahmi stien maternice vypudí plod.

Mifepriston má tzv. európsku registráciu, čo znamená, že nie je potrebný celý proces skúšania lieku v danej krajine. Ak sa liek neuvedie na trh počas 36 mesiacov, vyradí sa z registrácie. U nás na Slovensku bol takto zrušený prípravok Medabon. O výnimku však žiadali držitelia registrácie Mifegynu.

Fórum života, Inštitút pre rodinnú politiku, cirkevní predstavitelia i mnohí lekári a politici žiadali ministerstvo zdravotníctva odmietnuť potratovú tabletu, ktorá mala spôsobiť potrat mimo nemocničného zariadenia, teda bez osobitného lekárskeho dozoru. Slovenské zákony umožňujú umelo ukončiť tehotenstvo iba na gynekologickom oddelení nemocničného zariadenia. Vykonané potraty sú takto oficiálne evidované.

Keďže sa RU-486 v slovenských lekárňach nevydáva, niektorí nelegálni distribútori sa pokúsili „preniknúť na trh“ prostredníctvom internetového predaja. Na internetových stránkach  ponúkajú predaj a zaslanie balíčka s potratovými tabletami priamo na adresu klientky. Pokiaľ si balíček neprevezme, automaticky zverejnia jej meno, dokonca vek či fotografiu.  Pri tejto „čiernej“ činnosti nielenže dochádza k porušeniu zákona o výdaji liekov, ale aj k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov.

Fórum života upozornilo na tieto skutočnosti Štátny ústav pre kontrolu liekov (ŠUKL), ako aj rakúsky orgán Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen. Nelegálny distribútor totiž uvádza svoje sídlo v jednom z rakúskych miest. ŠUKL potvrdil nezákonnosť predaja. Podľa platnej legislatívy môžu byť predmetom internetového výdaja len registrované lieky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis. Pri nákupe lieku cez internet z anonymných internetových stránok hrozí dodanie falšovaných alebo nekvalitných liekov. ŠUKL následne podal podnet  orgánom činným v trestnom konaní. Rakúsky inštitút jednoducho odporučil riešiť prípad cez slovenský orgán na kontrolu liekov.

Napriek opakovaným urgenciám a trestným oznámeniam nezákonný predaj pokračuje. Fórum života chce preto prostredníctvom poslancov Národnej rady SR interpelovať priamo ministra zdravotníctva, aby prospel k odhaleniu a zlikvidovaniu  kriminálnej činnosti internetového predaja potratových tabliet, ktorý ohrozuje život a zdravie slovenských žien a matiek.

Autorka: Mária Raučinová

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.