Partneri

Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu na kampaniach Deň počatého dieťaťa a Sviečka za nenarodené deti, ako aj pri ďalších aktivitách šírenia myšlienky ochrany života od počatia po prirodzenú smrť.

                           

 

Fórum života podporuje a je partnerom týchto projektov:

Deň rodiny

Národný týždeň manželstva

 

Na stiahnutie:

logá Fóra života

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.