Duchovná adopcia

  • Duchovná adopcia je forma záväzku, pri ktorom môžeš duchovne „nosiť“ dieťa a pomôcť mu, aby sa mohlo narodiť.
  • Je to azáväzná modlitba za dieťa, ktorému hrozí nebezpečenstvo zabitia v lone matky.
  • Spočíva v modlitbe, ktorá trvá 9 mesiacov (je potrebné zapísať si dátum sľubu). Modlí sa jeden desiatok sv .ruženca denne + nižšie uvedená špeciálna modlitba, môže sa pridať i dobrovoľné predsavzatie (napr. častá sv. spoveď, sv. prijímanie, adorácie, čítanie Sv. Písma, pôst, boj so zlozvykmi).
  • Výber dieťaťa nechávame na Boha (meno sa dozvieme až po smrti).
  • Možno si adoptovať iba jedno dieťa (ďalšie až po deviatich mesiacoch).

Rozhodnutie pre duchovnú adopciu má spĺňať tieto podmienky:

  • Duchovná adopcia je spojená so sľubom daným Bohu. Odporúča sa, aby sľub bol zložený v prítomnosti kňaza, najlepšie spovedníka (ktorý vám môže tento sľub buď dovoliť alebo zamietnuť). Sľub možno zložiť aj súkromne (bez prítomnosti kňaza, ale po konzultácii s ním) pred ukrižovaným Kristom alebo ikonou Panny Márie. Sľub je vážna vec pred Bohom a z jeho nedodržania sa má človek spovedať ako z hriechu.
  • Ak sa jeden deň zabudnete pomodliť stanovené modlitby, nie je to hriech. (Avšak každé nedodržanie sľubu pre istotu konzultujte so spovedníkom).
  • Pri dlhšej prestávke (mesiac, dva) sa duchovná adopcia prerušuje. V tom prípade treba obnoviť sľub a snažiť sa ho naozaj dodržať.
  • Duchovná adopcia lieči hlboké rany spôsobené hriechom interrupcie, pomáha matkám nájsť vieru v Božie milosrdenstvo, prináša pokoj a uzdravenie.
  • Vznikla po zjaveniach vo Fatime (k nám sa šíri z Poľska, kde v r. 1987 vzniklo prvé Centrum duchovnej adopcie vo Varšave).

Formula sľubu duchovnej adopcie:

„Presvätá Panna, Bohorodička Mária, všetci anjeli a svätí. Vedený(á) túžbou priniesť pomoc počatým deťom, ja ……………………… (meno) prijímam vážne rozhodnutie a sľubujem, že od ……………… (dnes, zajtra, dátum) si beriem do Duchovnej adopcie jedno dieťa, ktorého meno pozná iba Boh, aby som sa 9 mesiacov, každý deň modlil(a) za záchranu jeho života, a takisto za spravodlivý a zákonný život po jeho narodení.

Týmito modlitbami sú:
–    jeden desiatok ruženca
–    moje slobodné predsavzatie (ak ste si nejaké zvolil/a)
–    a táto každodenná modlitba:

Pane Ježišu, prostredníctvom tvojej Matky Márie, ktorá ťa s láskou porodila, a taktiež prostredníctvom Svätého Jozefa, človeka dôvery, ktorý sa o teba staral po tvojom narodení, prosím ťa za to dieťa, ktoré som si duchovne adoptoval(a), no život ktorého je v nebezpečenstve smrti. Prosím ťa, daj jeho rodičom lásku a odvahu, aby zachránili život svojmu dieťaťu, ktoré si im ty sám vybral a poslal. Amen.“

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.