EllaOne – abortívna antikoncepcia

EllaOne vo voľnom predaji? 

Európska komisia rozhodnutím zo 7. januára 2015 schválila preklasifikovanie tzv. núdzového antikoncepčného prípravku s abortívnym účinkom EllaOne zo skupiny liekov na lekársky predpis medzi voľnopredajné prípravky. Stalo sa tak na základe odporúčania Výboru pre medicínske produkty na humánne použitie Európskej liekovej agentúry EMA z novembra 2014. EllaOne je jeden z dvoch prípravkov núdzovej antikoncepcie, ktoré boli od roku 2009 v členských štátoch EÚ dostupné iba na lekársky predpis.

Keďže v niektorých krajinách legislatíva neumožňuje voľný predaj núdzovej antikoncepcie a  tiež na základe rozhodnutia Európskeho súdneho dvora, podľa ktorého je “život hodný ochrany od momentu počatia a oplodnenie je začiatkom procesu vývoja ľudskej bytosti”, poslalo pätnásť poslancov Európskeho parlamentu otázku Európskej komisii, či odporúčanie o predaji antikoncepcie s potratovými účinkami nie je v rozpore  so základnými ľudskými právami. Poslanci dostali nasledujúcu písomnú odpoveď: “Čo sa týka preskripcie, smernica 2001/83/EC v článku 4(4) uvádza, že aplikácia národnej legislatívy, ktorá zakazuje či obmedzuje predaj, zásobovanie alebo použitie medicínskych produktov ako kontraceptív alebo abortívnych látok, tým nie je dotknutá.” Krajina je teda slobodná v rozhodnutí zakázať alebo obmedziť predaj abortívnej antikoncepcie. Voľný predaj núdzovej (čiže abortívnej) anikoncepcie nie je štát povinný zaviesť. Na druhej strane každé takéto odporúčanie z európskej úrovne vyvíja tlak na myslenie odbornej verejnosti a ovplyvňuje celkovú kultúru a postoje občanov.

O čo ide pri tablete EllaOne? Genericky je to ulipristal acetát, látka, ktorá súťaží o progesterónový receptor. Tým, že ho obsadzuje, potláča aktivitu vlastného hormónu progesterónu. Progesterón alebo gestagén je zodpovedný za zdravý priebeh tehotenstva. Konkrétne podporuje prechod sliznice maternice z proliferačnej do sekrečnej fázy, potrebnej na uhniezdenie oplodneného vajíčka. Zároveň podporuje aj dozrievanie folikulov, váčkov, v ktorých sa vyvíjajú vajíčka. Prípravok EllaOne má teda dva účinky: brzdí ovuláciu (vlastný antikoncepčný efekt), avšak len v prípade, ak je podaný pred ovuláciou,  zároveň má abortívny účinok na už oplodnené vajíčko. Ktorý z týchto účinkov sa po podaní uplatní a do akej miery, nevieme, keďže nie je možné vyšetriť tehotenstvo vo včasnom štádiu. V každom prípade po zlyhaní antiovulačného efektu nastupuje abortívny účinok. Ide fakticky o neumožnenie ďalšieho vývinu oplodneného vajíčka, čiže jeho smrť.

Otvorene povedané, “pomocou v núdzi” je potenciálne zabitie. Žiaľ, tento jasný fakt sa zamlčuje vyzdvihovaním antiovulačného účinku a poukazovaním na neprítomnosť embryotoxicity a teratogenity. Podľa štúdií prípravok EllaOne nie je embryotoxický ani teratogénny (to znamená nepoškodzuje ani neničí plod). Štúdie však boli robené iba na malom súbore opíc, pretože je zakázané skúšať liečivo na tehotných matkách. Je odvážne tvrdiť, že výsledky budú rovnaké u ľudí. Navyše skúšky na opiciach (predklinické) sa vykonali až od určitého štádia, keď možno experimentálne dokázať tehotenstvo, teda až po uhniezdení oplodneného vajíčka. Celý proces od splynutia pohlavných buniek až po uhniezdenie embrya v maternici uniká. Práve v tejto fáze pôsobí núdzová (ale aj hormonálna) antikoncepcia abortívne. Ide o tzv. chemický potrat, o ktorom sa nevedú objektívne štatistiky o potratoch. Eviduje sa totiž iba chirurgický potrat. Ak nám potraty klesajú, to môže znamenať, že sa presúvajú do neevidovanej oblasti chemického či farmakologického potratu, čo v absolútnom meradle môže byť nárastom potratov.

Na Slovensku je od mája 2015 povolené vydávanie núdzovej antikoncepcie EllaOne bez lekárskeho predpisu, avšak s následným usmernením pre vydávanie v lekárňach, tzv. dispenzačným optimom. Usmernenie okrem základných informácií upozorňuje aj na to, že „ak už došlo k ovulácii, liek EllaOne nie je účinný a nemusí zabrániť gravidite v každom prípade“ a že ho „nemajú užívať žiadne ženy, u ktorých je gravidita suspektná alebo známa“. Je to paradoxné a alibistické upozornenie, pretože po pohlavnom styku sa predpokladá suspektná gravidita a núdzová antikoncepcia sa užíva na to, aby sa žena vyhla neželanému tehotenstvu. Inak povedané, lekár si umyl ruky, nemusí predpisovať abortívnu tabletku, farmaceut sa zaštíti spomínaným dispenzačným optimom a zabitie ostane na svedomí ženy, resp. dievčaťa, ktoré si v strese z možného otehotnenia a v rýchlosti použitia nestačí uvedomiť dôsledky, čo vlastne robí. O to viac by to však malo mrzieť tých, ktorí sú na úrovni EMA alebo na úrovni Európskej komisie a sú za občanov zodpovední.

 

PharmDr. Mária Raučinová

 

Zdroje:  www.ema.europa.eu;   www.sukl.sk;  www.europeandignitywatch.org

 

 

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.