Posvätenie pamätníka v Hontianskych Trsťanoch [26.3.2017]