Posvätenie pamätníka v Rajeckej Lesnej [19.3.2017]