Posvätenie pamätníka v Rajeckých Tepliciach [25.3.2017]