Prednáška o hodnote rodiny na ZŠ v Nitre [1.6.2016]

Petra Heretová prednáša o dôležitosti vzťahov
 
 
Petra Heretová prednáša o dôležitosti vzťahov