XX.ročník Vyber si život – Výchova a vzdelávanie [23.-24.3.2018]