Diskusia: Ľudské práva: právo na život vs. právo na osobnú slobodu [11.9.2015]

11.9.2015 sa v Bratislave uskutočnila diskusia na tému „ĽUDSKÉ PRÁVA: PRÁVO NA ŽIVOT VERZUS PRÁVO NA OSOBNÚ SLOBODU“ zorganizovaná Fórom života. Diskusie sa zúčastnili Ján Šikuta, sudca Európskeho súdu pre ľudské práva, Anna Záborská, lekárka a poslankyňa EP, Ján Viglaš, morálny teológ, Oľga Pietruchová, riaditeľka Odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na MPSVaR SR, Mária Raučinová, členka Výboru pre rodovú rovnosť pri Rade vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a Ivan Humeník, odborník na medicínske právo. Cieľom tejto diskusie pred Národným pochodom za život bol dialóg o téme ochrany života a o potrate.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.