Latest blog post

  • Súčasná legislatíva už 10 rokov umožňuje pochovanie potrateného dieťaťa, v ktoromkoľvek štádiu vývoja. Táto skutočnosť je však veľmi málo známa medzi rodičmi, ale aj zdravotníckym personálom, preto sa veľmi zriedka praktizuje. Je dôležité umožniť rodičom, ktorí o to majú záujem, dôstojne sa rozlúčiť... [read more]

Testimonials

Latest events