Liečba neplodnosti

Účinným a aj morálne akceptovateľným spôsobom, akým možno liečiť neplodnosť, je sústrediť sa na liečbu jej príčin, a to tak u ženy, ako aj u muža.

Pomerne novým a úspešným, hoci zatiaľ menej známym spôsobom liečby neplodnosti, je tzv. Creightonský model (CrMS). Ide o systém starostlivosti o plodnosť, ktorý zahŕňa nielen prirodzenú metódou plánovania rodičovstva, ale je zároveň aj veľmi užitočným a efektívnym prostriedkom na stálu kontrolu gynekologického zdravia ženy, riešenie neplodnosti a spontánneho potratu (pomocou reprodukčnej vedy nazvanej NaProTechnology /prirodzená reprodukčná technológia/ s efektivitou 38 – 80 %). Dokázaná spoľahlivosť metódy pri vyhýbaní sa tehotenstvu je 99,5 % (teoretická) a 96,8 % (praktická). Hlavným biologickým znakom, ktorý žena pozoruje, je hlien krčka maternice, hoci do pozornosti sa dostanú aj iné faktory. Môže ju používať žena v ktoromkoľvek štádiu reprodukčného života. Metóda sa vedecky skúma už vyše 25 rokov v Inštitúte pápeža Pavla VI. pre štúdium ľudskej reprodukcie v Omahe (Nebraska, USA) a spoľahlivo ju používa tisíce párov.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.