Náhradné materstvo

Téma neplodnosti a postupov jej riešenia je nesmierne náročná. Týka sa okolo 48,5 miliónov párov po celom svete, čím sa stáva celospoločenským problémom.

Zástupné materstvo (surrogate motherhood, angl.) je odvodené od slova surrogatuss lat. – substitučný. Tento jav je známy aj pod označením náhradné materstvo, taktiež „maternica v prenájme“. Pod týmito pojmami sa označuje situácia uzavretia dohody medzi neplodným párom alebo jednotlivcom a ženy, ktorá sa nechá oplodniť a po pôrode sa dieťaťa vzdá v prospech tých, ktorí zamýšľajú byť jeho legálnymi rodičmi. V celom tomto procese vystupuje: zástupná/náhradná matka (surrogate mother, angl.) – žena, ktorá vynosí plod a porodí dieťa, a nadobúdajúci rodičia (commissioning/intended parents, angl.) čiže pár, ktorý uzavrie dohodu so zástupnou matkou u ktorej si „objedná“ dieťa a po pôrode si nárokuje na rodičovstvo.

Medicínsko-psychologické aspekty náhradného materstva

 

Právna úprava náhradného materstva

 

Etické dôsledky náhradného materstva vo filmovom spracovaní

 

Tag: materstvo, žena, dieťa, počatie

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.