Mikulášske narodeniny našich projektov konkrétnej pomoci – AUDIO

Symbolicky – presne na sviatok svätého Mikuláša – vznikol pred ôsmimi rokmi projekt konkrétnej pomoci občianskeho združenia Fórum života s názvom Zachráňme životy. Tak, ako svätý Mikuláš, aj v ňom sa ľudia delia o to, čo majú, s tými, ktorí potrebujú pomoc. Viac o tomto projekte a o Poradni Alexis, ktorá funguje presne šesť rokov a poskytuje poradenské služby súvisiace s ochranou počatého ľudského života, si vypočujte v nasledujúcom príspevku:

www.zachranmezivoty.sk

www.alexisporadna.sk