Organizačná štruktúra

Snem Fóra života
Predsedníctvo (Dobešová)
Sekretariát (Gomoláková)
Oddelenie
regionálnych centier
(Siekelová)
Oddelenie
PR pro-life
(Jacečková)
Oddelenie
ľudsko-právne a bioetiky
(Raučinová)
Oddelenie
výchovy a vzdelávania
(Piatriková)
Oddelenie
konkrétnej pomoci
(Demeterová)
 Bratislava Soc. služby Bratislava
Trnava Soc. služby Levice
Senica Soc. služby Prešov
Levice
Žilina
Orava
Prešov
Košice
Banská Bystrica
Liptov
Trenčín

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.