Organizačná štruktúra

Snem Fóra života
Predsedníctvo (Dobešová)
Sekretariát (Gomoláková)
Oddelenie
regionálnych centier
(Siekelová)
Oddelenie
PR pro-life
(Jacečková)
Oddelenie
ľudsko-právne a bioetiky
(Raučinová)
Oddelenie
výchovy a vzdelávania
(Piatriková)
Oddelenie
konkrétnej pomoci
(Demeterová)
 Bratislava Soc. služby Bratislava
Trnava Soc. služby Levice
Senica Soc. služby Prešov
Levice
Žilina
Orava
Prešov
Košice
Banská Bystrica
Liptov
Trenčín