Pobožnosť na sviatok Betlehemských neviniatok

Na sviatok Betlehemských neviniatok 28. 12. 2006 sa v kostole sv. Ladislava v Bratislave bude konať pobožnosť k tomuto sviatku. Ochrancom života je tento sviatok veľmi blízky, preto vás srdečne pozývame stráviť spoločné chvíle v modlitbe pri sv. omši o 17,30 a následnej pobožnosti pred vyloženou Sviatosťou oltárnou.