Prirodzené plánovanie rodičovstva

Podľa definície Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) z roku 1982 je prirodzené plánovanie rodičovstva (PPR) spôsob regulácie počatia, pomocou ktorého sa možno o tehotenstvo usilovať, rovnako ako sa mu možno vyhnúť, na základe sledovania prirodzeným spôsobom sa vyskytujúcich ukazovateľov a príznakov plodnej a neplodnej fázy menštruačného cyklu. Ak sa PPR používa k vyhnutiu sa počatiu, počas plodnej fázy nedochádza k pohlavnému styku.

PPR  ako životný štýl

Žitie prirodzenej metódy je životný štýl, ktorý je postavený na základe prijatia svojej plodnosti ako daru, nie ako problému. Takýto životný štýl pomáha manželom v ich vzájomnej úcte, komunikácii a vzájomnom prijatí. Výskumy dokázali, že u  manželov žijúci PPR je nízka rozvodovosť (z prieskumu v USA vyplynulo, že hoci je tam 50% rozvodovosť, rozvodovosť párov praktizujúcich PPR je pod 5% )

Výhody

V regulovaní počatia je prirodzené plánovanie rodičovstva čosi ako BIO-TREND, pre ktorý sa rozhoduje čoraz viac párov . Oproti antikoncepcii rešpektuje prirodzený poriadok v žene, neničí jej zdravie, lebo nemá žiadne vedľajšie účinky. Manželské spojenie sa deje v pokojnej atmosfére, nie v strachu zo zlyhania(ako v prípade prerušovaného styku a kondómu).  Je vhodný pre všetky ženy, aj tie čo majú nepravidelné cykly. Spoľahlivosť prirodzených metód regulácie počatia pri správnej aplikácii je porovnateľná so spoľahlivosťou hormonálnej antikoncepcie. Zdržanlivosť pôsobí pozitívne na intímny život manželov, cyklus čo cyklus prežívajú „medové týždne“.

Menštruačný cyklus

Cyklus začína tým, že hypofýza začne produkovať FSH – folikulo stimulačný hormón, ktorý vo vaječníku podporuje dozrievanie vajíčka.

Vajíčko dozrieva vo folikule – dutinke vyplnenej tekutinou, keď je folikul zrelý – pripravený na ovuláciu má zvyčajne 20-25mm a dá sa vidieť na sone.

Folikul s dozrievajúcim vajíčkom produkuje hormón estrogén, ktorý v maternici podporuje rast výstelky – sliznice a v krčku začína produkcia hlienu s plodnými charakteristikami (v tabuľke pocit vlhka, mokra – plodnosť ),

Keď je folikul zrelý, hypofýza začne vylučovať LH – luteinizačný hormón, ktorý, a tento hormón spôsobí prasknutie folikula a uvoľnenie vajíčka – ovuláciu.

Po ovulácii sa z buniek folikula vytvorí žlté teliesko, ktoré produkuje progesterón – tento hormón zodpovedá za kvalitatívnu premenu výstielky v maternici – aby bola vhodne pripravená na uhniezdenie bábätka, ak žena počne, a v krčku podporuje vytváranie hlienovej zátky (v tabuľke sucho a nič, alebo hlien s neplodnými charakteristikami)

– Žlté teliesko zodpovedá za konštantné trvanie luteálnej fázy – cca 2 týždne – 11-16dní, súvisí to s podukciou hormónu progesterónu.

Metódy PPR

Prirodzená regulácia počatia je postavená na dvoch pozorovateľných faktoroch: na hliene krčka maternice a na bazálnej teplote. Tie sa menia počas menštruačného cyklu v závislosti na hormónoch, ktoré regulujú ženskú plodnosť.  Medzi metódy prirodzeného plánovania rodičovstva patria:

Billingsova ovulačná metóda
  • bola rozvinutá Johnom a Evelyn Billingsovcami v spolupráci s Mauricom Catarinichom v austrálskom  Melborne. Táto metóda učí rozpoznávať plodné obdobie menštruačného cyklu podľa pocitu z prítomnosti hlienu krčka maternice na vonkajších rodidlách i podľa vzhľadu ako ovulačného obraz hlienu.
Symptotermálna metóda
  • Liga pár páru propaguje a učí symptotermálnu metódu prirodzeného plánovania rodičovstva podľa pravidiel a prístupov Kippley-Prem metódy, známej odbornej verejnosti od r.1971. Je založená na sledovaní hlienu krčka maternice spolu s meraním bazálnej teploty a prípadne  samovyšetrením zmien krčka maternice.
Creightonský model
  • metóda určujúca plodnosť skúmaním hlienu krčka maternice. Pomenovaná bola po Creightonovej lekárskej univerzite v Nebraske, ktorá rozvinula a vypracovala diagnostickú pomôcku pri problémoch s reprodukčným zdravím v NaProTechnology, čiže odbornú lekársku pomoc, rešpektujúcu záznamy menštruačných cyklov ženy.                                                     

Témy

Užitočné linky

Knižné publikácie

 

Súvisiace články

tag: počatie

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.