Projekty konkrétnej pomoci vo vysielaní Rádia Lumen

Dva projekty občianskeho združenia Fórum života zamerané na pomoc a poradenstvo tehotným ženám a matkám v núdzi oslávili na sviatok sv. Mikuláša svoje narodeniny – „Zachráňme životy“ piate a „Poradňa Alexis“ tretie. Viac o ich doterajšom fungovaní aj o možnostiach podpory sa dozviete v relácii Svetlo nádeje v Rádiu Lumen, ktorá bude odvysielaná v nedeľu 16. decembra o 15:30 hod.