Modlitba za úctu k životu

Bože, darca života, chválime ťa a zvelebujeme za to,
že si povolal do života každého človeka.
S veľkou dôverou prosíme o tvoje milosrdenstvo
pre všetkých našich drahých zo snulých.
Chceme si spomenúť aj na tých najbezbrannejších,
ktorí zomreli násilnou smrťou
umelého potratu ešte skôr, ako sa mohli narodiť.
Teba, najláskavejší Bože,
prosíme o svetlo pravdy pre rodičov takto zabitých detí a pre tých,
ktorí sa chystajú svoje počaté dieťa usmrtiť,
aby pochopili, že dieťa je tvoj dar, a nie ich vlastníctvo.
Prosíme ťa za lekárov a zdravotníckych pracovníkov,
ktorí asistujú pri usmrcovaní počatých detí,
aby spoznali hrôzu svojho počínania,
nespreneverovali sa svojmu poslaniu a boli vždy na strane života.
Prosíme ťa za tých, ktorí v spoločnosti šíria kultúru smrti.
Zošli im svetlo pravdy, aby spoznali hodnotu každého ľudského života a mali ho v úcte.
Dobrotivý Bože, prosíme ťa za nás všetkých,
aby sme s tvojou pomocou, každý na svojom mieste
a vo svojom povolaní, vydávali svedectvo
o kráse a vznešenosti ľudského života,
a tak prispievali k šíreniu „evanjelia života“.
Panna Mária, Matka Božia a naša Matka,
prihováraj sa za nás u svojho Syna,
aby svojím milosrdným pohľadom zhliadol na všetkých,
za ktorých prosíme v tejto modlitbe.
Amen.

[button size=“medium“ color=“blue“ style=“none“ new_window=“false“ link=“https://forumzivota.sk/sviecka-za-nenarodene-deti-2013/“]« Naspäť[/button]

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.