Zapojte sa

Sviečku za nenarodené deti organizujeme s cieľom zapojiť do jej realizácie farnosti, obce a mestá, školy, spoločenstvá, rodiny i jednotlivcov na celom Slovensku, takže pozývame aj vás!

Možnosti spolupráce na projekte:

  • so súhlasom kňaza zabezpečiť čítanie oznamu o projekte a o možnosti získania symbolických sviečok v kostole na svätých omšiach
  • prihlásiť sa na distribúciu propagačných materiálov o projekte a predaj symbolických sviečok na adrese ela@forumzivota.sk
  • vyvesiť plagát Sviečky za nenarodené deti na nástenku v kostole, na oznamovacej tabuli mestského alebo obecného úradu, v škole alebo v inom vhodnom priestore
  • umiestniť leták s Modlitbou o úctu k životu a informačné materiály v kostole a na iných verejných miestach
  • povzbudiť kňaza, aby sa prihovoril veriacim v homílii na tému úcty k životu
  • v spolupráci s kňazom zorganizovať modlitbové stretnutie v kostole, pri pomníku nenarodených detí, alebo na cintoríne, a počas neho sa pomodliť Modlitbu o úctu k životu schválenú Liturgickou komisiou KBS
  • so súhlasom kňaza a po dohode s organizátorom projektu – Fórom života – ponúkať originálne symbolické sviečky po svätých omšiach za príspevok 1 € (plastové sviečky) alebo 3€ (sklenené sviečky)
  • napísať článok alebo blog do farských, diecéznych alebo obecných novín na tému ochrany života od počatia
  • vyjadriť spomienku na zomrelé nenarodené deti večer 2. novembra umiestnením horiacich sviečok do okien našich domovov a modlitbou alebo pietnym stíšením v kruhu rodiny

Ďakujeme!

[button size=“medium“ color=“blue“ style=“none“ new_window=“false“ link=“https://forumzivota.sk/sviecka-za-nenarodene-deti-2013/“]« Naspäť[/button]

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.