Archív značiek: členstvo

  • Prosíme členov Fóra života, ktorí ešte neposlali členské za rok 2014, aby tak urobili čo najskôr. Členské vo výške 5,- eur môžete uhradiť v hotovosti priamo v kancelárii Fóra života alebo zaslaním financií na na účet: 0422874576/0900. Do správy pre adresáta uveďte nasledujúci text: Priezvisko clens... [read more]