Archív značiek: Deklarácia o ochrane života

  • Na Nedeľu Božieho milosrdenstva bola v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Tenangu del Aire v Mexiku zverejnená Všeobecná deklarácia o ochrane civilizácie života, ku ktorej sa pripája aj Slovensko. Slávnostná prezentácia dokumentu sa uskutočnila aj v Jasnej Gore v Čenstochovej počas Národnej púte och... [read more]