Archív značiek: gender ideológia

  • Národní centrum pro rodinu, Katechetická sekce ČBK, Sekce pro mládež ČBK a Sekce církevního školství ČBK pozývajú na seminár Ideologie gender, ktorý sa uskutoční na Cyrilometodějskej teologickej fakulte UP v Olomouci 1. marca 2018. Jednou z prednášajúcich bude aj naša kolegyňa Mária Raučinová, ktorá... [read more]
  • Ministerstvo spravodlivosti SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania dokument s názvom Akčný plán pre LGBTI ľudí na roky 2016-2019. Okrem iného sa bude snažiť zaviesť nové pedagogické osnovy, metodiky a učebné materiály, aby boli v súlade s rodovou ideológiou. Vláda SR prijala 18. f... [read more]