Archív značiek: Gianna Berettová Mollová

  • V Kostole Božského Srdca Ježišovho v Rajeckých Tepliciach je kaplnka sv. Gianny, v ktorej sa nachádzajú jej relikvie. Od roku 2006, pri príležitosti ukončenia jej pozemského života, sa tu konajú púte. V roku 2011  po prvýkrát na Slovensko zavítala jej dcéra Gianna Emanuela, ktorej svätá matka darova... [read more]