Príďte do Rajeckých Teplíc na Púť k sv. Gianne

V Kostole Božského Srdca Ježišovho v Rajeckých Tepliciach je kaplnka sv. Gianny, v ktorej sa nachádzajú jej relikvie. Od roku 2006, pri príležitosti ukončenia jej pozemského života, sa tu konajú púte. V roku 2011  po prvýkrát na Slovensko zavítala jej dcéra Gianna Emanuela, ktorej svätá matka darovala život.

Púť 2016

Poetica Musica

————————————————————————————————————–

Gianna Beretta Mollová sa narodila 4. 10. 1922 v meste Magenta v Taliansku ako desiate dieťa z trinástich. Päť z nich zomrelo v mladom veku, tri deti sa zasvätili Pánovi (dvaja kňazi a jedna rehoľná sestra). Kresťanské vzdelanie získala od svojich rodičov. Život považovala za nádherný Boží dar, Gianna  darovala život štyrom deťom. Zomrela 28. apríla 1962, týždeň  po pôrode svojho štvrtého dieťaťa – Gianny Emanuely. Za svätú ju vyhlásil v máji 2004 pápež Ján Pavol II.

Svätý Otec Ján Pavol II. nám dal v Gianne veľký dar. V čase, keď mnohé rodiny trápia rozvody, násilie, nenávisť, nevera; v čase, v ktorom sa odmieta život; v čase, v ktorom sa nenarodený život zabíja, nám v Gianne dáva pomocnicu a ochrankyňu. V deň jej svätorečenia Ján Pavol II. povedal: „Nech naša epocha na základe príkladu Gianny B. Mollovej znova objaví čistú, nepoškvrnenú a plodnú krásu manželskej lásky, ktorá odpovedá na volanie Boha.“

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.