Archív značiek: klonovanie

  • Konferencia biskupov Slovenska a Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku so znepokojením prijala správu o vyklonovaní ľudského embrya americkou spoločnosťou Advanced Cell Technology. Podľa predstaviteľov oboch cirkví klonovanie zásadným spôsobom odporuje dôstojnosti človeka a dobru jed... [read more]
  •   Mons. Prof. ThDr. František Tondra - 1. Komisia pre otázky bioetiky KBS na svojom riadnom zasadnutí dňa 14. 2. 1998 v Bratislave sa zaoberala etickými aspektami aplikácie metódy nepohlavného rozmnožovania živočíchov klonovaním u človeka. Vzala na vedomie aktuálny stav vedeckých poznat... [read more]