Veľká Británia : vedci potajme vytvárali ľudsko-zvieracie embryá

Člen britskej snemovne lordov, lord Elton, informoval o tajných experimentoch vedcov v priebehu posledných troch rokov, pri ktorých došlo zmiešaním genetického materiálu k vytvoreniu ľudsko-zvieracích zárodkov.
Tieto pokusy sa uskutočňovali na Kings College (Londýn) a univerzitách v Newcastli a Yorku. Od roku 2008 bolo týmto spôsobom vytvorených 155 zmiešaných embryí, experimenty bolo možno uskutočniť aj na základe prijatej legislatívnej zmeny v roku 2008, ktorá značne liberalizovala oblasť výskumu na embryách.
Vedci ospravedlňujú svoje pokusy možnosťou získavania kmeňových buniek z týchto zárodkov, ktoré by mohli pomôcť pri hľadaní možností liečenia závažných ochorení. Lord Elton však podrobil ich konanie ostrej kritke argumentujúc, že podobné pokusy nemôžu byť nikdy eticky ospravedlnené a sú hanbou pre celú Britániu.
V poslednom čase sú experimenty spojené s vytváraním zmiešaných embryí obmedzené, avšak nie kvôli akýmkoľvek zákazom alebo výhradám, no najmä z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Vedci sa dokonca vyjadrili, že veria v pokračovanie tejto činnosti v budúcnosti, keď sa podarí v dostatočnej miere vykryť náklady nimi realizovaného „výskumu“.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.