Archív značiek: bioetika

  • Úrad pre apoštolát ochrany života v Košickej arcidiecéze ponúka Základný kurz bioetiky... lebo kto chce dobre učiť iných, musí sa najprv sám učiť. Tematické okruhy: umelý potrat - popotratový syndróm, umelé oplodnenie - antikoncepcia, genderové teórie - homosexualita, eutanázia - výhrada vo svedomí.... [read more]
  •   Inštrukcia o niektorých otázkach bioetiky (súhrn) Kongregácia pre vieroučné otázky Inštrukcia reaguje na mimoriadny pokrok biomedicínskych vied, ktorý otvára nové liečebné možnosti, ale vedie aj k vážnym etickým a morálnym otázkam. Je zameraná na formáciu svedomia a je adresovaná nielen veri... [read more]
  • Subkomisia pre bioetiku Teologickej komisie Konferencie biskupov Slovenska (KBS) vydala stanovisko k „darcovstvu“ ľudských pohlavných buniek a k obchodovaniu s nimi. "Darcovstvo“ ľudských pohlavných buniek (gamét; čiže ľudských vajíčok a spermií) slúži na umelé plodenie detí, kde je aspoň jeden z r... [read more]
  • Autor : PharmDr. Laurinec Jozef  Pomerne často sa takmer všetci vďaka masívnej a dlhoročnej reklame stretávame s konštatovaním, že hormonálna antikoncepcia pôsobí pozitívne na zdravie a krásu ženy, a zároveň zabezpečuje plnohodnotnú a “bezpečnú“ sexualitu. Na druhej strane častejší výskyt napríkl... [read more]
  • Viedeň, 27.5.2008 (kath.net) Táto diskusia sa dostala už aj do Rakúska. S embryonálnymi kmeňovými bunkami sa v budúcnosti budú môcť liečiť aj nevyliečiteľné choroby – tak znejú prísľuby vedcov. Na to sa musia „uvoľniť“ embryá pre výskumné účely. Sú tieto požiadavky vzhľadom na doterajšie výsledky vý... [read more]