Archív značiek: krížová cesta

  • Podporme spoločne výzvu Fóra života a v deň, keď si budeme spomínať na  našich drahých zosnulých, spomeňme si v modlitbách aj na zomrelé  nenarodené deti. Farnosť Kláštor pod Znievom a Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa  vo Vrícku v sobotu 2. novembra 2013 pozývajú o 15. 00 hod. na  Krížovú ce... [read more]