Krížová cesta za nenarodené deti vo Vrícku

Podporme spoločne výzvu Fóra života a v deň, keď si budeme spomínať na  našich drahých zosnulých, spomeňme si v modlitbách aj na zomrelé  nenarodené deti.

Farnosť Kláštor pod Znievom a Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa  vo Vrícku v sobotu 2. novembra 2013 pozývajú o 15. 00 hod. na  Krížovú cestu za nenarodené deti do Kostola sv. Bartolomeja vo Vrícku.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.