Archív značiek: postabortívny syndróm

  • Ráchelina vinica 7. – 9. február 2014 Psychologická a duchovná cesta pre postinterrupčné  uzdravenie. Ráchelina vinica, Je určená matkám, otcom, súrodencom, príbuzným, zdravotníkom, ktorí sú poznačení hlbokou bolesťou zo smrti dieťaťa (detí) spôsobenou potratom. Odborne postavený program Rácheli... [read more]