Archív značiek: púť matiek

  • V sobotu 1. februára 2014 v čase od 9:30 do 12:00 h sa v pútnickom chráme v Topoľčanoch (Farnosť Nanebovzatia Panny Márie) uskutoční Hromničná púť matiek. Jej program sa začne o 9:30 h modlitbou rozjímavého ruženca a zverením sa pod ochranu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Nasledovať bude svätá omš... [read more]