Umieranie a smrť

Aká  je príčina, dôvod a zmysel bolesti a utrpenia? V biologickej reči je bolesť znakom toho, že niečo v organizme nie je v poriadku. Je teda dobrá, nakoľko človeka upozorňuje, že harmónia a rovnováha tela bola narušená. S bolesťou však súvisí utrpenie, preto je snaha o odstránenie bolesti prirodzená. Bolesť sa snažíme odstrániť rozličnými spôsobmi, napr. užívaním liekov proti chorobe spôsobujúcej bolesť, alebo užívaním analgetík.

Bolesť pacienta v terminálnom štádiu ochorenia však nie je len bolesťou fyzickou, ale aj psychickou. Vychádza z konfliktu medzi hodnotou vlastného života, ktorý sa chýli ku koncu, a medzi utrpením, ktoré trpiaci a umierajúci človek ťažko prijíma.

Tvárou v tvár chorému, ktorého život sa chýli ku koncu, môžeme zaujať tri druhy postojov: ten, ktorý ukončí jeho utrpenie a teda i život – eutanázia a asistovaná samovražda, ten, ktorý sa bude snažiť za každú cenu odchádzajúci život udržať – úporná alebo neústupná liečba, a ten, ktorý možno nazvať postojom „sprevádzania“ chorého a umierajúceho človeka – paliatívna starostlivosť.

Aj ten, kto trpí, môže realizovať seba samého a žiť dôstojným životom. Môže sa naučiť spolunažívať s chorobou a bolesťou. Pre pochopenie zmyslu bolesti je však nutné byť presvedčenými o tom, že okrem bolesti existuje ešte niečo iné, čo tejto bolesti môže odolať a odoláva, a že vo vzťahu k nesmiernej hodnote ľudského života a k Absolútnu je bolesť len relatívnou.

Smrť

Ľudský organizmus vyžaduje pre svoje riadne fungovanie presne definované prostredie. Keď sa prekročia tieto presne stanovené hranice fungovania ľudského organizmu, nastáva smrť. Smrť je teda súčasťou zákonov, ktorými sa riadi celý organizmus.

So smrťou človeka však súvisí aj niekoľko morálnych problémov, ktoré sa vyskytli pri používaní moderných spôsobov rianimácie (oživovania), alebo pri transplantácii orgánov. Z toho vyplýva, že je nevyhnutné nielen presné určenie okamihu smrti, ale aj jej definícia.

Smrť je úplnou stratou funkčnej jednoty organizmu. Je to strata schopnosti organizmu integrovať a koordinovať vlastné fyzické a psychické funkcie, aby spoločne zabezpečovali jeho riadne fungovanie. Orgán, ktorý  zabezpečuje túto jednotnosť organizmu, je „mozog“ = encefalus (mozog, mozoček, mozgový kmeň). Odumretie  encefalu, teda nezvratné a úplné zlyhanie jeho činnosti, je zároveň znakom a potvrdením smrti ľudského organizmu (tzv. mozgová smrť).

Smrť celého mozgu je teda jasným potvrdením (indikáciou) smrti človeka. Avšak smrť človeka ako telesno-duchovnej bytosti nemožno zredukovať len na smrť mozgu. Smrť ľudskej bytosti nie je len súhrn biologických, empricky dokázateľných príhod.

Témy

Užitočné linky

Knižné publikácie

 

Súvisiace články

tag: hospic

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.