Londýnski pôrodníci navrhli eutanáziu postihnutých novorodencov

Lekársky inštitút v Londýne vydal šokujúci návrh: umožniť eutanáziu novorodencov s ťažkými hendikepmi. Dokument Kráľovského kolégia pôrodníkov a gynekológov žiada otvorenie debaty o zabíjaní ťažko poškodených detí, aby sa tak rodičia zbavili citového bremena aj ekonomickej záťaže, ktorú by im spôsobilo liečenie postihnutého dieťaťa. Podľa londýnskych pôrodníkov a gynekológov by sa tak zabránilo aj neskorým potratom a rodičia by sa mohli rozhodnúť vydržať tehotenstvo do konca a až potom rozhodnúť, či si zdravé dieťa nechajú alebo choré usmrtia.
„Taký prístup akoby vyjadroval, že byť postihnutým je niečo veľmi zlé a že postihnutí dospelí majú menšiu cenu ako ostatní členovia spoločnosti,“ povedala Simona Aspisová z Britskej rady postihnutých ľudí. Aj Komisia pre práva postihnutých vyjadrila ostrý nesúhlas a potvrdila, že je morálne neprípustné pripisovať životu jedného človeka väčšiu cenu ako životu druhého. Podľa novorodeneckého lekára Johna Wyatta z Univerzitného nemocničného kolégia v Londýne by možnosť úmyselnej vraždy v medicínskej praxi od základu zmenila podstatu samotnej medicíny, ktorá by sa zmenila na istý druh sociálneho inžinierstva, kde je cieľom maximalizovať úžitok pre spoločnosť a minimalizovať prítomnosť tých, ktorí sa považujú za bezcenných.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.