Vážení ctitelia života,

zo srdca vám prajeme hlboké prežitie tajomstva Vianoc. Nech vás stretnutie s božským novorodeniatkom  inšpiruje k väčšej citlivosti a úcte k vašim blízkym, priateľom, ale aj k chorým, slabým a núdznym. 
Ďakujeme všetkým, ktorí nás akýmkoľvek spôsobom podporili v tomto roku. Bez vás by sme našu prácu nemohli vykonávať.
Želáme vám všetkým, aby sa vám v novom roku 2007 darilo budovať a rozvíjať medziľudské vzťahy vo vašich rodinách a na vašich pracoviskách a žiť vo vedomí upokojujúcej Božej prítomnosti.
Tím pracovníkov a dobrovoľníkov Fóra života, o. z.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.