Ďalší ročník konferencie o hospicovej a paliatívnej starostlivosti TK KBS, FZaSP TU; pz

4. ročník Medzinárodnej konferencie hospicovej a paliatívnej starostlivosti sa uskutoční 17. marca 2007 v aule Pazmaneum Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity (FZaSP TU) na Univerzitnom námestí 1 v Trnave.

Konferenciu organizuje Katedra misijnej práce a dobrovoľníctva FZaSP TU v spolupráci s jezuitskou Univerzitou Scranton z USA a občianskym združením Hospic Matky Božej Piešťany.

Kontakt:
PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD.      
Katedra dobrovoľníctva FZaSP TU       
Univerzitné námestie 1, 917 00 Trnava
 
Záväzné prihlášky a informácie:
PhDr. Ján Pavlíček
tel.: 0904 555 596

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.