25. marec – Deň počatého dieťaťa

Pozývame všetkých k zapojeniu sa do aktivít k 25. – marcu – Dňu počatého dieťaťa. Pripnite si bielu stužku na znak úcty k životu od počatia.

25. marec – Deň počatého dieťaťa („DPD“) je pravidelná celoslovenská kampaň mimovládnych organizácií združených vo Fóre života. V období okolo tohto termínu sa uskutočňujú rôzne aktivity poukazujúce na potrebu chrániť ľudský život od počatia. Symbolom kampane je biela stužka. V roku 2007 sa uskutoční 7. ročník kampane.
Tento rok chceme okrem hlavného cieľa kampaňou upozorniť na 50 rokov od prijatia potratového zákona na Slovensku  a začať odtabuizovávať tému utrpenia žien po potrate. Viac sa týmto témam venujeme v tomto Spravodajcovi v časti Téma. Heslom kampane zostal slogan z minulých ročníkov „Nechať žiť je správna voľba“, ktorý dobre vystihuje cieľ kampane. Ťažiskovým obdobím kampane je týždeň od 19. marca do 25. marca.

Najjednoduchší spôsob ako kampaň podporiť, je nosiť bielu stužku na odeve počas kampane. Biela stužka je symbol rešpektovania práva na život od počatia.

„Ak nosím bielu stužku, som za ochranu každého nenarodeného dieťaťa od počatia! Tiež sa tak stotožňujem s heslom kampane „Nechať žiť je správna voľba“. Vyjadrujem tým svoje nesúhlasné stanovisko k súčasnej praxi umelých potratov (násilného ukončovania nenarodeného ľudského života) a iným ohrozeniam počatého ľudského života a nenásilným spôsobom vyzývam ku hľadaniu pozitívnych riešení tohto stavu.“

Budeme radi, ak sa do kampane zapojíte aj intenzívnejším spôsobom.
Pre bližšie informácie nás môžete kontaktovať na:
Korešpondenčná adresa: Tomášikova 32, 821 01 Bratislava,
E-mail: forumzivota@www.forumzivota.sk
Mobil: 0915 746 496
http:///
Fórum života

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.