Konferencia Vyber si život

Áno pre život, n.o. v spolupráci s Fórom života, o. z. pozývajú všetkých na IX. ročník medzinárodnej konferencie Vyber si život. Záštit nad konferenciou prevzala poslankyňa Európskeho parlamentu a predsedníčky FEMM Anna Záborská a primátor mesta Rajecké Teplice Peter Dobeš. Konferencia sa uskutoční 23. a 24. marca 2007 vo veľkej zasadačke mestského úradu v Rajeckých Tepliciach. Konferenciu podporil International Visegrad Fund. Presné informácie o konferencii nájdete na: http://konferencia.www.forumzivota.sk.

Cieľom konferencie je dať priestor na diskusiu o potrebe ochrany ľudského života od počatia po prirodzenú smrť. IX. ročník konferencie bude zameraný na: zhodnotenie 50-tich rokov od legalizovania umelého potratu na Slovensku a v okolitých krajinách; skúsenosti s pravdivým informovaním o utrpení žien po potrate; hľadanie východísk pre prevenciu a pomoc ženám po potrate.

V programe zaznejú príspevky od týchto hostí: R. Procházka, J. Matulník, V . Palko, Ľ. Stanček, K. Pastor, G. Forney (USA), E. Kowalewska  (PL), L. Kowalewski (PL), V. Cigánek (ČR), I. Teglasy (HU).

Zvlášť chceme upozorniť na prednášku našej hosťky z USA Georgette Forney, ktorá bude hovoriť o skúsenostiach s pravdivým informovaním o utrpení žien po potrate v USA.

Georgette Forney je prezidentka americkej episkopálnej organizácie za život NOEL a spoluzakladateľka kampane National Silent No More Awareness Campaign.
National Silent No More Awareness Campaign je celonárodná americká kampaň zameraná na zvýšenie povedomia o fyzických, duševných a citových škodách, ktoré potrat zanecháva na žene. Kampaň tiež chce informovať tých, ktorí sú zranení potratom o možnostiach pomoci.  
Georgette Forney je vydatá, má jednu dcéru a žije v Sewickley, štát Pensylvánia, USA. Pracuje v stálej komisii pre národné záležitosti Episkopálnej cirkvi a v organizácii National Pro-Life Religious Council. Georgette bola ako šestnásťročná na potrat a neskôr prešla programami Forgiven a Set Free, ktoré jej pomohli k uzdraveniu, odpusteniu a zmiereniu.   Táto skúsenosť jej pomohla lepšie pochopiť, aké negatívne dopady má potrat na ženy a celú spoločnosť. Prednášala na mnohých konferenciách a kongresoch, ako aj na univerzitách a stredných školách, vrátane Princestonu a Univ. vo Wisconsine. Hosťovala v televíznych reláciách a pravidelne máva príhovory v kostoloch po celej krajine. V júni 2003 prednášala o potrate a ženách aj pro-life výboru Snemovne Reprezentantov amerického Kongresu. Na jar roku 2004 mala príhovor pred subkomisiou amerického Senátu pre vedu, technológiu a vesmír, vedenou senátorom Brownbackom o dopade potratu na zdravie ženy. V roku 2005 prednášala na výročnej konferencii SPUC v Anglicku, na konferencii ženskej organizácie Princestonskej Univerzity a na stretnutí náboženských predstaviteľov s prezidentom Bushom.

Workshopy, na ktorých sa budú môcť aktívne zúčastniť všetci účastníci konferencie, sa budú venovať týmto témam:
I. Dobrovoľnícka práca v prospech ochrany života a rodiny
II. Sociálno-duchovná práca so ženami ohrozenými umelým potratom
III. Politická vôľa k ochrane života

Súčasťou konferencie je aj Slávnostný koncert s odovzdávaním cien Antona Neuwirtha za ochranu života.

Záväznú prihlášku účasti zašlite najneskôr do 16. marca 2007 na adresu:
ÁNO PRE ŽIVOT, n. o.
Riečna 10
013 13 Rajecké Teplice
resp. nahláste účasť telefonicky na číslach telefónu: 041 – 549 49 50, alebo elektronicky na e-mailovej adrese: apz@nextra.sk

Presné informácie o konferencii nájdete na: http://konferencia.www.forumzivota.sk.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.