Verejná zbierka ku Dňu počatého dieťaťa

V rámci kampane 25. marec – Deň počatého dieťaťa sa uskutoční verejná zbierka. Získané prostriedky budú použité na rozvoj regionálneho projektu Fóra života. Konkrétne na aplikáciu misie Fóra života v regiónoch v troch oblastiach: pomoc ženám v núdzi, rozvoj mládeže a podpora rodiny.
Zbierka prebehne prostredníctvom dobrovoľníkov na námestiach niekoľkých slovenských miest. Okrem toho darcovia budú môcť prispieť zaslaním sumy priamo na účet organizácie. Termín zbierky: 19. 3. 2007 – 30 6. 2007. Číslo účtu: 0422874576/0900, VS: 131313. Všetkým darcov vopred úprimne ďakujeme.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.