Stanovisko Fóra života ku kampani Právo na život

Občianske združenie Fórum života sa nečuduje, že 50 rokov od legalizácie umelých potratov, v čase, keď na Slovensku zomiera denne 40 počatých detí umelým potratom, vznikla taká kampaň, akú v týchto dňoch na bilboardoch po celom Slovensku prezentuje občianske združenie Pastor bonus a CBR Europe.

Fórum života vníma kampaň ako príspevok k pravdivému informovaniu o umelom potrate a jeho dôsledkoch. Aj keď s iniciátormi kampane má Fórum života mnohé spoločné hodnoty, na realizáciu svojich cieľov volí iné formy a spôsoby prezentácie. 

Fórum života je presvedčené, že o umelom potrate a jeho dôsledkoch by mali byť občania dostatočne, pravdivo a objektívne informovaní, aby si mohli utvoriť vlastný názor. Fórum života v marci upozornilo na uplynutie 50 rokov od legalizácie umelých potratov na Slovensku a zverejnilo informácie o dôsledkoch tejto dlhodobej potratovej praxe. V roku 2006 vydalo film na DVD nosiči s názvom Pravda o umelom potrate. V roku 2007 Fórum života v spolupráci s Vydavateľstvom Michala Vaška vydalo knihu svedectiev žien svedčiacich o potrate s názvom „Kto uverí mi?“. V marci tohto roku doručilo list všetkým poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, v ktorom ich vyzvalo, aby zvýšením informovanosti žien pred plánovaným zákrokom zamedzili utrpeniu, ktoré ženy prežívajú po umelom ukončení tehotenstvo. O umelom potrate sa snaží informovať pravdivo a komplexne aj na svojej internetovej stránke http:/// a v ďalších svojich materiáloch.  

Fórum života bude naďalej sledovať dianie v spoločnosti a snažiť sa o budovanie rešpektu k človeku od počatia až po prirodzenú smrť, ponúkať pomoc ženám v núdzi, a motivovať všetkých, aby si vyvolili život. 

Fórum života
Bratislava 4. 9. 2007


Občianske združenie Fórum života združuje jednotlivcov a 30 mimovládnych  organizácií s cieľom budovať spoločnosť, ktorá rešpektuje ľudský život vo všetkých jeho formách – od počatia po prirodzenú smrť – a podporuje rodinu ako optimálne miesto vzniku a rozvoja ľudského života.


 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.