UŽ ŽIADNE MLČANIE!

SILENT NO MORE! UŽ ŽIADNE MLČANIE! Toto je názov demonštrácie, ktorá sa uskutoční v Budapešti 28.septembra pred budovou Ministerstva zdravotníctva (distrikt V., 6-8, Arany János u.).  Táto akcia sa zasadzuje za „plodnú a starostlivú spoločnosť“ a organizujú ju mimovládne organizácie Alpha Alliance, nadácia Krajina matiek (Anya-Ország Alapítvány) a Pokoj v materniciach (Pacem in Utero Egyesület). Pouličná demonštrácia sa bude odohrávať medzi 14 až 16 hodinou. Proti „civlizácii smrti“ vystúpia rečníci ako univerzitný profesor a srdcový chirurg Lajos Papp, víťaz olzmpijských hier a „Športovec národa“ András Balczó, univerzitný profesor a neurologický chirurg András Csókay, univerzitný profesor a biochemik Miklós Kellermayer, zakaldateľ a generálny tajomník Alpha Alliance Imre Téglásy, univerzitný profesor občianskeho práva Gábor Jobbágyi, psychiater Mária Paksy, Karen Malec, prezident Koalície pre väzbu medzi potratmi a rakovinou prsníka (Coalition on Abortion/Breast Cancer Link), Chicago, USA a reverend James Dowson, viceprezident Ligy za život Spojené kráľovstvo (United Kingdom Life League), London-Belfast-Edinburgh. Po tejto akcii bude 29. septembra nasledovať vedecká konferencia. Prednáška s názvom „Civilizácia smrti a jej dôsledky“ sa uskutoční o 9.30 v hlavnej sieni pomenovanej po Jánovi Pavlovi II., v budove Právnickej fakulty Katolíckej univerzity Pazmáni, pomenovanej po Petrovi Pazmánim. (Budapešť, distrikt VIII.,28, Szentkirályi u.). Medzi rečníkmi vystúpi aj Tamás Lábady, bývalý sudca Maďarského ústavného súdu, poslanec Zsolt Semjén, predseda Kresťanskej demokratickej strany, Krisztina Morvai, bývalá zástupkyňa v  CEDAW a rakúsky psychológ Josef Presslmayer, zakladateľ „Múzea potratu“.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.