Vyhodnotenie zbierky

Občianske združenie Fórum života so sídlom uskutočnilo pri príležitosti 25. marca – Dňa počatého dieťaťa verejnú zbierku. Zbierka prebiehala od 19. 3. 2007 do 30. 6. 2007. Konanie zbierky bolo povolené rozhodnutím  Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo  SVS-203-2007/04064 z 9. marca 2007.
 
Celkový čistý výnos verejnej zbierky  bol  48.064,- Sk. Náklady na uskutočnenie zbierky boli vo výške 0,- Sk.

Občianske združenie Fórum života vyzbierané finančné prostriedky použilo podľa cieľa uvedeného v žiadosti o povolenie zbierky a v súlade s rozhodnutím MV SR na pomoc ženám v núdzi, rozvoj mládeže a podporu rodiny. Prostriedky boli prevedené cieľovým subjektom členským organizáciám, ktoré sa venujú  uvedeným účelom. Prostriedky boli prevedené na základe darovacej zmluvy týmto organizáciám:   Život ako dar, o. z. 18.064,- Sk; Manželské stretnutia, o. z. 10.000,- Sk; Centrum pre rodinu v Poprade, o. z. 10.000,- Sk; Áno pre život, n. o. 10.000,- Sk.

Vyúčtovanie zbierky bolo zaslané na MV SR 31. 7. 2007.
Úprimne ďakujeme všetkým darcom.

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.